Mlungisi – Hello Lyrics - FindOutLyrics Mlungisi – Hello Lyrics - FindOutLyrics

Mlungisi – Hello Lyrics

Mlungisi Hello Lyrics, Hello Lyrics by Mlungisi

Hello…hello… hello, Ma
Bambisandla sami kunini yagcinana
Sekundlule iyinyanga nyanga
Ezimbalwa ngingakubonanga
Bambisandla sami kunini yagcinana
Hmm ukhuluphel’umkami
Yayinhl’intoyami
Bambisandla ami kinini yagcinana
Bambisandla ami kinini yagcinana

Zavele zehla iyinyembezi zenjabulo
Mayengibona umadali
Wathunukala umoya wami madali phela mangikubona ukhala kanje
Nawe uyazi ukuthi angifuni luthu ngawe
Ngifuna ukuhlala ngikubona ujabule njalo
Uma umamatheka inhliziyo yami iyagezeka
Kuvele kuthi angizule

Hello… hello… hello, Ma
Bambisandla sami kunini yagcinana
Sekundlule iyinyanga nyanga
Ezimbalwa ngingakubonanga
Bambisandla sami kunini yagcinana
Hmm ukhuluphel’umkami
Yayinhl’intoyami
Bambisandla sami kunini yagcinana

Sondela madali weh
Ngike ngiqabule nje
Thula ungasakhali sulezonyembezi weh
Ubaba ubuyile manje
Namhlanje ngoke ngilale ngijabule
Ngilubonile ubambo lwami
Injabulo ibhalwe ebusweni
Isoka lakho lipopile nje
Ngicel’ungasakhali
Ngingowakho malavi
Bengicela sijabule nje

Hello… hello… hello, Ma
Bambisandla sami kunini yagcinana
Sekundlule iyinyanga nyanga
Ezimbalwa ngingakubonanga
Bambisandla sami kunini yagcinana
Hmm ukhuluphel’umkami
Yayinhl’intoyami
Bambisandla sami kunini yagcinana
Bambisandla sami kunini yagcinana

Mlungisi Hello Lyrics English Transalation

Hello… hello… hello, Ma
They held my hand for a long time
It’s been a month and a half
A few I have not seen
They held my hand for a long time
Hmm you’re fat my wife
It was a nightmare for me
They held my hand and kept it to themselves
They held my hand and kept it to themselves

They burst into tears of joy
Let me see the creator
My heart sank because I could see you crying like this
You know I don’t want anything to do with you
I want to always see you happy
When you smile my heart is cleansed
It just so happened that I was wandering around

Hello… hello… hello, Ma
They held my hand for a long time
It’s been a month and a half
A few I have not seen
They held my hand for a long time
Hmm you’re fat my wife
It was a nightmare for me
They held my hand for a long time

Approach the creators weh
I just kiss
Shut up and don’t cry anymore
Dad is back now
Today I will always sleep happily
I saw my rib
Happiness is written on the face
Your boyfriend just popped up
Please don’t cry
I am yours malavi
Please just have fun

Hello… hello… hello, Ma
They held my hand for a long time
It’s been a month and a half
A few I have not seen
They held my hand for a long time
Hmm you’re fat my wife
It was a nightmare for me
They held my hand for a long time
They held my hand for a long time