Mnqobi Yazo – Zamalek Lyrics

Mnqobi Yazo Zamalek Lyrics (feat. Big Zulu)

Oooh jeah ow jeah weh
Oooh jeah ow jeah weh
Oooh jeah ow jeah weh
Oooh jeah ow jeah weh
Yey yeeeaaah Ai

Ubaba wami yena wayeshaya iZamalek/
Wayeyishaya impela kuze kuse ekseni/
Ubaba wami yena wayeshaya iZamalek/
Wayeyishaya impela kuze kuse ekseni, ethi kimi/
Noma ngidakiwe ngubaba wakho wemfan’wami/
Noma ngiphuzile ngubaba wakho wemfan’wami/
Noma ngidakiwe ngubaba wakho wemfan’wami/
Noma ngiphuzile ngubaba wakho wemfan’wami/

Emalunde hey
Emalunde hey
Emalunde…

Akeningi nike ithuba ngike ngikhulume ngobaba/
Unyoni kayiphumuli, ugama lensizwa wayengithanda/
Ayi suka ngyakhumbula noma ubaba wayebuhlaba/
Akaze salala singadlile umngenandlini wayewuphaka/

Baqinisile bathi kuyofa insizwa kusale izibongo/
Phansi emaxhoseni kuyofa insizwa kuyosala intonga/
Sifike sidle ipapa umngenandlini kuyosala izikhokho/
Afike ehamba phansi iZamalek kulamule izihlobo/

Ubaba ngyamkhumbula wayevuka ngamavovo/
Liyaphuma liyashona ubaba esuthiswa idokwe/
Athi esethintile ubaba ehamba ngamadolo/
Athi unyoko ngamlobola mina ngamkhiphela izinkomo/

Ubaba wayengakhohlwa ukuthi mfana wami ngyakuthanda/
Ephuma emthonjeni wenjabulo athi nguyihlo ngyakuzala/
Ang’donse ngebhayisekili, bese sigqoka ngokufana/
Ubaba wayephila nje mina akaze wangilahla/

Ubaba wami yena wayeshaya iZamalek/
Wayeyishaya impela kuze kuse ekseni/
Ubaba wami yena wayeshaya iZamalek/
Wayeyishaya impela kuze kuse ekseni, ethi kimi/
Noma ngidakiwe ngubaba wakho wemfan’wami/
Noma ngiphuzile ngubaba wakho wemfan’wami/
Noma ngidakiwe ngubaba wakho wemfan’wami/
Noma ngiphuzile ngubaba wakho wemfan’wami/

Emalunde hey
Emalunde hey
Emalunde…

Baba noma usuphuzile kodwa ubusithanda/
Noma inhliziyo yami yona ibikhathala/
Kodwa uthando lwakho lona belunamandla (MANDLA)/

Amandla akho ubungawavezi kithi/
Uthando lwakho ilona obelugcwele kithi/
Mangithi impela ubusihlukumeza ngabe ngiqamba amanga phambi kobuso bakho baba ngabe ngisenga eyimithi/

Abantu impela bamile izimpondo emini/
Ngoba amanga lawo abantu bamile izimpondo emini/
Ngoba weMbuyazi/
Ngoba weMbuyazi/

Ubaba wami yena wayeshaya iZamalek/
Wayeyishaya impela kuze kuse ekseni/
Ubaba wami yena wayeshaya iZamalek/
Wayeyishaya impela kuze kuse ekseni, ethi kimi/
Noma ngidakiwe ngubaba wakho wemfan’wami/
Noma ngiphuzile ngubaba wakho wemfan’wami/
Noma ngidakiwe ngubaba wakho wemfan’wami/
Noma ngiphuzile ngubaba wakho wemfan’wami/

Emalunde hey
Emalunde hey
Emalunde…

Mnqobi Yazo Zamalek Lyrics English Translation

Oooh jeah ow jeah weh
Oooh jeah ow jeah weh
Oooh jeah ow jeah weh
Oooh jeah ow jeah weh
Yey yeeeaaah Ai

My father used to beat Zamalek /
He really beat it until dawn /
My father used to beat Zamalek /
He would hit her hard until dawn, saying to me /
Even though I’m drunk by your boyfriend’s dad /
Even if I’m drunk it’s your boyfriend’s dad /
Even though I’m drunk by your boyfriend’s dad /
Even if I’m drunk it’s your boyfriend’s dad /

Emalunde hey
Emalunde hey
Emalunde…

I do not always have the opportunity to talk about my father /
The bird is restless, the name of the young man who loved me /
I don’t remember if my father used to stab me /
He never went to bed hungry and the homeless served it /

They are right in saying that a young man will die leaving surnames /
Down in the hordes the young man will die and the scepter will remain /
We come and eat the homeless porridge and there will be no cereals left /
Zamalek walks to the rescue of relatives /

I remember my father waking up in the morning /
He goes out and dies my father is fed up with the dock /
When he touched my father on his knees /
They say your mother killed me and I took the cows out for her /

Dad never forgot that my boy loved you /
Coming from the source of happiness he says your father is your father /
He pulls on the bike, and we dress the same /
My father was just alive and he never left me /

My father used to beat Zamalek /
He really beat it until dawn /
My father used to beat Zamalek /
He would hit her hard until dawn, saying to me /
Even though I’m drunk by your boyfriend’s dad /
Even if I’m drunk it’s your boyfriend’s dad /
Even though I’m drunk by your boyfriend’s dad /
Even if I’m drunk it’s your boyfriend’s dad /

Emalunde hey
Emalunde hey
Emalunde…

Dad even if you were drunk but still loved us /
Though my heart was weary /
But your love was strong (POWER) /

You did not show your strength to us /
Your love is full of us /
Let’s say you really were abusing me if I lied in front of your face if I was breastfeeding.

People are really standing by day /
Because the lie is that people are standing by day /
Because of Mbuyazi /
Because of Mbuyazi /

My father used to beat Zamalek /
He really beat it until dawn /
My father used to beat Zamalek /
He would hit her hard until dawn, saying to me /
Even though I’m drunk by your boyfriend’s dad /
Even if I’m drunk it’s your boyfriend’s dad /
Even though I’m drunk by your boyfriend’s dad /
Even if I’m drunk it’s your boyfriend’s dad /

Emalunde hey
Emalunde hey
Emalunde…