Mpumi – MfokaLanga Lyrics - Find Out Lyrics Mpumi – MfokaLanga Lyrics - Find Out Lyrics

Mpumi – MfokaLanga Lyrics

Mpumi MfokaLanga Lyrics
Mpumi – MfokaLanga Lyrics

MfokaLanga Lyrics by Mpumi

‘ma n’bona umfo’ kaLanga
Nim’tshele ng’yam’khumbula
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
‘ma n’bona umfo’ kaLanga

Nim’tshele ng’yam’khumbula
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
‘ma n’bona umfo’ kaLanga
Nim’tshele ng’yam’khumbula

(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
‘ma n’bona umfo’ kaLanga
Nim’tshele ng’yam’khumbula
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)

‘ma n’bona umfo’ kaLanga
Nim’tshele ng’yam’khumbula
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
‘ma n’bona umfo’ kaLanga

Nim’tshele ng’yam’khumbula
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
‘ma n’bona umfo’ kaLanga
Nim’tshele ng’yam’khumbula

(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
‘ma n’bona umfo’ kaLanga
Nim’tshele ng’yam’khumbula
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)

WeLang’ elihle
WeLang’ elihle wam’
WeLang’ elihle
WeLang’ elihle wam’

Seng’ze ngazaca um’zwangedwa
Seng’ze ngazaca um’zwangedwa
Angisadl’ nokudla um’zwangedwa
Angisadl’ nokudla um’zwangedwa

‘ma n’bona umfo’ kaLanga
Nim’tshele ng’yam’khumbula
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
‘ma n’bona umfo’ kaLanga

Nim’tshele ng’yam’khumbula
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
‘ma n’bona umfo’ kaLanga
Nim’tshele ng’yam’khumbula

(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
(‘khumbul’,’khumbul’, ‘khumbul’)
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
‘ma nim’bona, ‘ma nim’bona, ‘ma nim’bona
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
Nim’tshel’ ungowam’

WeLang’ elihle
WeLang’ elihle wam’ (S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
WeLang’ elihle
Yewen’ ungowam’ (S’yak’thanda mfo’ kaLanga)

Sofa s’lahlan’ mfo’ kaLang’
Yeah, yeah
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
Yeah, yeah
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
Oh ng’yak’khumbul’

[Professor]
Aw’ ‘insizwa engakhula naz’ ziyang’zonda
Aw’ zathi kimi
Wena aw’fun’ ukung’bona
Ngadumala mina
Ngadumala
Ngasangana mina
Ngadumala

Ngagibel’ uTebha mina
Ngay’ eGoli
Ngamb’ igolidi mina
Lan’ eGoli
Kodwa ang’zange ngik’libale
Ngith’ ang’zange ngik’libale

Ngizwile ‘kuth’ u-happy
Mangik’shayel’ uthelefon’
Ngizwile ‘kuth’ ujabulile
Mangik’shayel’ uthelefon’

Ngizwile ‘kuth’ u-happy
Mangik’shayel’ uthelefon’
Ngizwile ‘kuth’ uyang’khumbula
Mangik’shayel’ uthelefon’

[Mpumi]
‘ma n’bona umfo’ kaLanga
Nim’tshele ng’yam’khumbula
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
‘ma n’bona umfo’ kaLanga

Nim’tshele ng’yam’khumbula
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
‘ma n’bona umfo’ kaLanga
Nim’tshele ng’yam’khumbula

(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)
‘ma n’bona umfo’ kaLanga
Nim’tshele ng’yam’khumbula
(S’yak’thanda mfo’ kaLanga)

Written by; Mpumi
Released date; 18 December, 2020

Mpumi MfokaLanga Lyrics