Mthandazo Gatya – Abafana Lyrics | Find Out Lyrics

Mthandazo Gatya – Abafana Lyrics

Mthandazo Gatya Abafana Lyrics

Mabangenamali
Bakwenz’umaqondana
Yafik’imali, hay
Bazodlala ngawe
Mabangenalutho
Bakwenz’umaqondana
Yafik’imali, hay
Bazoganga ngawe
Uzogug’usemncane
Uzoguga ngane yami
Uzogug’usemncane
Uzoguga mzimba sala nhliziyo

Ntombenhle, zinake
Enhle, hay zigade
Ntombenhle, zinake
Enhle, hay zigade
Bazokuqe qe qe qe
Qed’abafana
Bazokuqe qe qe qe
Qed’abafana

Ntombenhle, zinake
Enhle, hay zigade
Ntombenhle, zinake
Enhle, hay zigade
Bazokuqe qe qe qe
Qed’abafana
Bazokuqe qe qe qe
Qed’abafana
Zinake, hay zigade
Zinake, hay zigade

Ungath’angshongo
Bayok’dlal’abafana, bayowuqed’umoya wakho

Uzogug’usemncane
Uzoguga ngane yami
Uzogug’usemncane
Uzoguga mzimba, sala nhliziyo

Ntombenhle, zinake
Enhle, hay zigade
Ntombenhle, zinake
Enhle, hay zigade
Bazokuqe qe qe qe
Qed’abafana
Bazokuqe qe qe qe
Qed’abafana
Ntombenhle, zinake
Enhle, hay zigade
Ntombenhle, zinake
Enhle, hay zigade
Bazokuqe qe qe qe
Qed’abafana
Bazokuqe qe qe qe
Qed’abafana
Zinake, hay zigade
Zinake, hay zigade

Ntombenhle, zinake
Enhle, hay zigade
Ntombenhle, zinake
Enhle, hay zigade
Bazokuqe qe qe qe
Qed’abafana
Bazokuqe qe qe qe
Qed’abafana
Ntombenhle, zinake
Enhle, hay zigade
Ntombenhle, zinake
Enhle, hay zigade
Bazokuqe qe qe qe
Qed’abafana
Bazokuqe qe qe qe
Qed’abafana
Zinake, hay zigade
Zinake, hay zigade

Mthandazo Gatya Abafana Lyrics English Tranlation

They have no money
They make a partner
Yafik’ money, hay
They will play with you
Let them have nothing
They make a partner
Yafik’ money, hay
They will fight for you
You will grow old at a young age
You will grow old my child
You will grow old at a young age
You will grow old in body and heart

Ntombenhle, pay attention
Beautiful, hay watch
Ntombenhle, pay attention
Beautiful, hay watch
Bazokuqe is qeeping – are you?
Finish the boys
Bazokuqe is qeeping – are you?
Finish the boys

Ntombenhle, pay attention
Beautiful, hay watch
Ntombenhle, pay attention
Beautiful, hay watch
Bazokuqe is qeeping – are you?
Finish the boys
Bazokuqe is qeeping – are you?
Finish the boys
Zinake, hay zigade
Zinake, hay zigade

Do not say
They will play the boys, they will destroy your spirit

You will grow old at a young age
You will grow old my child
You will grow old at a young age
You will grow old, have a heart

Ntombenhle, pay attention
Beautiful, hay watch
Ntombenhle, pay attention
Beautiful, hay watch
Bazokuqe is qeeping – are you?
Finish the boys
Bazokuqe is qeeping – are you?
Finish the boys
Ntombenhle, pay attention
Beautiful, hay watch
Ntombenhle, pay attention
Beautiful, hay watch
Bazokuqe is qeeping – are you?
Finish the boys
Bazokuqe is qeeping – are you?
Finish the boys
Zinake, hay zigade
Zinake, hay zigade

Ntombenhle, pay attention
Beautiful, hay watch
Ntombenhle, pay attention
Beautiful, hay watch
Bazokuqe is qeeping – are you?
Finish the boys
Bazokuqe is qeeping – are you?
Finish the boys
Ntombenhle, pay attention
Beautiful, hay watch
Ntombenhle, pay attention
Beautiful, hay watch
Bazokuqe is qeeping – are you?
Finish the boys
Bazokuqe is qeeping – are you?
Finish the boys
Zinake, hay zigade
Zinake, hay zigade