Mthandeni SK – Paris Lyrics

Mthandeni SK Paris Lyrics (feat. Lwah Ndlunkulu)

Kuya ngokuthi ungubani
Uhamba izindawo ezinjani
Uphila nabantu abanjani
Upheth’ istayela esinjani
Kuya ngokuthi ungubani
Uhamba izindawo ezinjani
Uphila nabantu abanjani
Upheth’ istayela esinjani

Ngangiy’thanda int’enhle
Amandla nganginawo
Ngifisa ukuyisa umuntu wami eParis
Ngiyomdlisa amahinyahinya
Ngangiy’thanda int’enhle
Amandla nganginawo nje
Ngifisa ukuyisa umuntu wami eParis
Ngiyomdlisa amahinyahinya

Iyey yeh
Iiih yey yey, iiih yey yey, iiih yey yey
Wen’ umuntu wami, umuntu wami
Futhi ngiyohlezi ngik’thanda
Nomabethini, oh bethini, o bethini
Wena umuntu wami, umuntu wami wedali
Umuntu wami yeyey yeyey

Ngabe ngik’thengel’ isthuthuthu dali
Ugijime ufike langakithi
Manje anginalutho, ngizokukhandel’ ingolovane
Ngabe ngik’thengel’ uswidi dali
Ngik’qabule ngawo themba lami
Manje anginalutho, ngizokugubhel’ amatshe

Abantu bathi uthando aluboni
Bathi iyozala nkomoni
Ngoba ekhethi indoda ingena mali
Indoda ingena lutho

Mali kanti ukhetha abanjani?
Mali kanti uthanda abanjani?
Ngoba mali ngiyasebenza
Wena uqoma umlungu na kunami?
Mali kanti uqoma abanjani?
Mali kanti ufuna abanjani?
Ngoba mali ngiyasebenza
Wena ukheth’ umlungu na kunami?
Mali kanti uqoma abanjani?
Mali kanti ukhetha abanjani?
Ngoba mali ngiyasebenza
Wena uqoma umlungu na kunami?

Iyey yeh
Iiih yey yey, iiih yey yey, iiih yey yey
Wena umuntu wami, umuntu wami
Iiih yey yey, iiih yey yey, iiih yey yey
Wena umuntu wami, umuntu wami
Futhi ngiyohlezi ngik’thanda
Nomabethini, oh bethini, o bethini
Wena umuntu wami, umuntu wami wedali
Umuntu wami yeyey yeyey

Mthandeni SK Paris Lyrics English Translation

It depends on who you are
What places do you travel?
What kind of people do you live with?
What style do you have?
It depends on who you are
What places do you travel?
What kind of people do you live with?
What style do you have?

I loved a good thing
I had the power
I want to take my man to Paris
I’m going to feed him a lot
I loved a good thing
I just had the energy
I want to take my man to Paris
I’m going to feed him a lot

Yeh yeh
Iiih yey yey, iiih yey yey, iiih yey yey
You’re my man, my man
And I will always love you
And what they say, oh what they say, oh what they say
You are my person, my dal person
My person yeey yeey

I would have bought you a motorcycle
He ran to my place
Now I don’t have anything, I’ll work for you
Did I just buy you candy?
I have kissed you with my hope
Now I have nothing, I will throw stones at you

People say love doesn’t see
They say it will give birth to a cow
Because she chooses a man who has no money
The man enters nothing

Money and how do you choose?
Money and what kind of people do you like?
Because I work for money
Are you dating a white man instead of me?
Money and what kind of people do you date?
Money and what kind of people do you want?
Because I work for money
Do you prefer a white man to me?
Money and what kind of people do you date?
Money and how do you choose?
Because I work for money
Are you dating a white man instead of me?

Yeh yeh
Iiih yey yey, iiih yey yey, iiih yey yey
You are my person, my person
Iiih yey yey, iiih yey yey, iiih yey yey
You are my person, my person
And I will always love you
And what they say, oh what they say, oh what they say
You are my person, my dal person
My person yeey yeey

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Mthandeni SK, Lwah Ndlunkulu
  • Album: Paris
  • Released: 2023