Musa – Noma Lyrics

Musa Noma Lyrics (feat. Mnqobi Yazo)

Noma ngawushiy’umhlaba
Noma ngayek’ uk’phila
Nhilizyo yam iyajabula
Ngoba ng’thandile

Noma ngawushiy’umhlaba
Noma ngayek’ uk’phila
Nhilizyo yam iyajabula
Ngoba ng’thandile

Mhla k’phela umusungafika mina ngithandiwe
Noma sengafa ak’sena nkinga
Ngithol’ingelosi ephil’emhlabeni, oh yah
(incoherent) ..lingosi
Ngoba sek’ngathi uthanda kakhulu
Kanti liphi iphutha lakho mang’thanda umntana womuntu, oh yah

Ah ah ngikuthandile
Ah ah ngikuthandile

[Mina] ng’loku, loku, loku, loku, loku, loku, loku, loku, loku, loku
Ngikuthandile
[Mina] ng’loku, loku, loku, loku, loku, loku, loku, loku, loku, loku
Thandile

Noma, noma ngikubhek’emehlweni
Nhliziyo yam yabhalisa, bhalisa ngothando lwethu
Oh, oh!
Looking back at everything that we’ve been through
Now I understand, it’s ‘bout me and you
Thati nhliziyo yam, gcin’umphefumlo wam
Makube nakuwe

Noma ngawushiy’umhlaba
Noma ngayekuk’phila
Nhilizyo yam iyajabula
Ngoba ng’thandile

Noma ngawushiy’umhlaba
Noma ngayekuk’phila
Nhilizyo yam iyajabula
Ngoba ng’thandile

Ah ah ngikuthandile
Ah ah ngikuthandile

[Mina] ng’loku, loku, loku, loku, loku, loku, loku, loku
Ngikuthandile
[Mina] ng’loku, loku, loku, loku, loku, loku, loku, loku
Thandile

Ah ah ngikuthandile
Ah ah ngikuthandile

Musa Noma Lyrics English Translation

Even if I left the world
Even if you stop living
My heart rejoices
Because I liked it

Even if I left the world
Even if you stop living
My heart rejoices
Because I liked it

The day will come when I am loved
Even if I die, there is no problem
I found an angel alive on earth, oh yah
(incoherent) ..the portal
Because it seems like you like it a lot
And what’s wrong with you, dear human child, oh yah

Ah ah I liked it
Ah ah I liked it

[I] about this, this, this, this, this, this, this, this, this, this
I liked you
[I] about this, this, this, this, this, this, this, this, this, this
Love it

Or, even if I look you in the eye
My heart registered, registered with our love
Oh, oh!
Looking back at everything that we’ve been through
Now I understand, it’s ’bout me and you
Take my heart, save my soul
May it be for you too

Even if I left the world
Even if I’m alive
My heart rejoices
Because I liked it

Even if I left the world
Even if I’m alive
My heart rejoices
Because I liked it

Ah ah I liked it
Ah ah I liked it

[I] with this, this, this, this, this, this, this, this
I liked you
[I] with this, this, this, this, this, this, this, this
Love it

Ah ah I liked it
Ah ah I liked it

    Lyrics Knowledge:
  • Written by: Vuyo Manyike
  • Album: Backroom
  • Released: 2022