Musa – Xolele Lyrics

Musa Xolele Lyrics (feat. Zama Khumalo)

Jong’apha kum
Scars bleeding behind my soul
Bendingekho ngexesha ulila
Bendingekho usiwa uvuka
Ngoku ndithi kuwe, ndixolele
Ndixolele sthandwa sam

Ndixolele
Ndixolele
Ndixolele sthandwa sam
Ndikhaulele
Ndikhaulele
Ndikhaulele dali wam

Ngiyazi ngik’onile
And that’s why I’ll never ever ask you why
Kodwa ndiyakucela
Free me from these demons of mine
Fihl’ubuhlungu bam
Fihl’inhlupheko yam
Yalul’isandla sakho

Ndikhaulele
Ndikhaulele
Ndikhaulele dali wam

Ndixolele
Ndixolele
Ndixolele sthandwa sam
Ndikhaulele
Ndikhaulele
Ndikhaulele dali wam

Asibuyele la sicale khona
Sikhumbul’uthando lwethu
Together as one
Uthando lwethu angeke lusa hluken’
Asibuyele la sicale khona
Sikhumbul’uthando lwethu
Together as one
Uthando lwethu angeke lusa hluken’

Ndixolele
Ndixolele
Ndixolele sthandwa sam

Ndixolele
Ndixolele
Ndixolele sthandwa sam
Ndikhaulele
Ndikhaulele
Ndikhaulele dali wam

(Ndixolele)
Ndixolele
(Ndixolele)
Ndixolele
Ndixolele sthandwa sam
(Oh Ndikhaulele)
Ndixolele
(Ndixolele)
Ndikhaulele
(Ndikhaulele)
Ndikhaulele dali wam

‘Xolele oh, oh!

    Lyrics Knowledge:
  • Written by: Luyo Beku, Musa Sukwene
  • Album: Backroom
  • Released: 2022