Namenj – Dabanne Lyrics - Find Out Lyrics Namenj – Dabanne Lyrics - Find Out Lyrics

Namenj – Dabanne Lyrics

Namenj Dabanne Lyrics
Namenj – Dabanne Lyrics

Namenj Dabanne Lyrics, Dabanne Lyrics by Namenj

Masoyiya ya kike
Burin samunki Nake
Wallahi da gaske nake
Ba Karya ba
Hadizatu Ya kike
Kaunarki ni Nake
Alkawari zana rike
Ba wasa Ba
Ba duka aka taru aka zama daya ba
Yan yatsunki ki duba ba daya ba
Saurari Batuna kece ta daya
Ki gane mannufata babu karya

Wallahi Ni Ni
Halina ta dabanne
Soyayya ta dabanne
Acikin maza
Wallahi Ni Ni
Hali Na dabanne
Soyayya ta dabanne
Acikin maza

Bazan miki halin
Da Na ga Dama ba
Bazan miki halin
Da Na ga Dama ba
Bazan miki halin
Da Na ga Dama ba
Bazan miki halin
Da Na ga Dama Ba

Ki gwada ni dan ki gane
Cewa ko ni naki ne
Ni ba irin su bane
Ni mai tausayi ne
Ni Mai so da gaskia ne
Mai rike amana ne
Mai saki dariya ne
Fatana ni ki gane
Ba duka aka taru aka zama daya ba
Yan yatsunki ki duba ba daya ba
Saurari Batuna kece ta daya
Ki gane a manufata babu karya

Wallahi Ni Ni
Halina ta dabanne
Soyayya ta dabanne
Acikin maza
Wallahi Ni Ni
Hali Na dabanne
Soyayya ta dabanne
Acikin maza

Bazan miki halin
Da Na ga Dama ba
Bazan miki halin
Da Na ga Dama ba
Bazan miki halin
Da Na ga Dama ba
Bazan miki halin
Da Na ga Dama Ba

Written by; Namenj

Namenj Dabanne Lyrics English Translation

My dear
I want to get you
I’m really sorry
Not False
Hadizatu Ya kike
I love you
Promises draw hold
It’s not a game
Not all of them came together to be one
Look at your fingers, not one
Listen to Topics are one
Understand my goal is not a lie

Wallahi Ni Ni
My character is different
Love is different
In men
Wallahi Ni Ni
Behavior is different
Love is different
In men

I will not harm you
I wish I hadn’t
I will not harm you
I wish I hadn’t
I will not harm you
I wish I hadn’t
I will not harm you
I wish I hadn’t

Try me and you will understand
That I am not yours
I am not like them
I am compassionate
I am the Lover and the Truth
He is a trustee
He is a laughing stock
I hope you understand
Not all of them came together to be one
Look at your fingers, not one
Listen to Topics are one
Realize that my goal is not lies

Wallahi Ni Ni
My character is different
Love is different
In men
Wallahi Ni Ni
Behavior is different
Love is different
In men

I will not harm you
I wish I hadn’t
I will not harm you
I wish I hadn’t
I will not harm you
I wish I hadn’t
I will not harm you
I wish I hadn’t