Namenj – Kala Kala Lyrics | Find Out Lyrics

Namenj – Kala Kala Lyrics

Namenj Kala Kala Lyrics

Idan kika bari Na Aure ki
Zaki sha mamaki
Zan dinga faranta miki
Bazana so ki yi kuka ba
Idan kika bari Na Aure ki
Zaki sha mamaki
Zan dinga faranta miki
Bazana so kiyi kuka ba
Kauna kala kala
Kulawa kala kala
Soyayya kala kala

Zan dinga Baki yanmata
Kauna kala kala
Kulawa kala kala
Soyayya kala kala
Zan dinga Baki yanmata
Ki bani Koko da Qosai
Dan san shi Nake sosai
Nasan kina da tausaai
Tuwo sai da touché
Ina sanki yau da Gobe
Kin shiga rai ko ba zabe
Komatutape
Jomapel Namenj
Idan kika bari Na Aure ki
Zaki sha mamaki
Zan dinga faranta miki
Bazana so ki yi kuka ba
Idan kika bari Na Aure ki
Zaki sha mamaki

Zan dinga faranta miki
Bazana so kiyi kuka ba
Kauna kala kala
Kulawa kala kala
Soyayya kala kala
Zan dinga Baki yanmata
Kauna kala kala
Kulawa kala kala
Soyayya kala kala
Zan dinga Baki yanmata
Baza Na so kiyi kuka ba
Yar gatan Raina
Ki shinfida mana tabarma
Muyi tadin alfarma
Ba zaki so nayi kuka ba
Yar gata Guna
Mu ba ruwanmu da yan gulma
Muyi taku Na girma
Idan kika bari Na Aure ki
Zaki sha mamaki

Zan dinga faranta miki
Bazana so ki yi kuka ba
Idan kika bari Na Aure ki
Zaki sha mamaki
Zan dinga faranta miki
Bazana so kiyi kuka ba
Kauna kala kala
Kulawa kala kala
Soyayya kala kala
Zan dinga Baki yanmata
Kauna kala kala
Kulawa kala kala
Soyayya kala kala
Zan dinga Baki yanmata
Kauna kala kala
Soyayya kala kala
Kulawa kala kala
Zan dinga Baki yanmata
Kauna kala kala
Bege kala kala
Soyayya Kala kala

Zan dinga Baki yanmata
Bazan tapa saaki kuka ba, kuka ba
Bazan tapa saaki kuka ba, kuka ba
Bazan tapa saaki kuka ba, kuka ba
Bazan tapa saaki kuka ba, kuka ba

Namenj Kala Kala Lyrics English Translation

If you let me marry you
You will be amazed
I will always be pleased with you
I don’t want you to cry
If you let me marry you
You will be amazed
I will always be pleased with you
I don’t want you to cry
Kauna kala kala
Different care
Love kala kala

I will always be Black
Kauna kala kala
Different care
Love kala kala
I will always be Black
Give me Koko and Qosai
I know him very well
I know you are very kind
Touch and touch
I know you today and tomorrow
You are either alive or not voting
Komatutape
Jomapel Namenj
If you let me marry you
You will be amazed
I will always be pleased with you
I don’t want you to cry
If you let me marry you
You will be amazed

I will always be pleased with you
I don’t want you to cry
Kauna kala kala
Different care
Love kala kala
I will always be Black
Kauna kala kala
Different care
Love kala kala
I will always be Black
I don’t want you to cry
Raina’s niece
Do not spread a mat for us
Let’s talk about pride
You don’t want me to cry
Privilege Guna
We don’t care about gossip
Let you grow up
If you let me marry you
You will be amazed

I will always be pleased with you
I don’t want you to cry
If you let me marry you
You will be amazed
I will always be pleased with you
I don’t want you to cry
Kauna kala kala
Different care
Love kala kala
I will always be Black
Kauna kala kala
Different care
Love kala kala
I will always be Black
Kauna kala kala
Love kala kala
Different care
I will always be Black
Kauna kala kala
Bege kala kala
Love Kala kala

I will always be Black
I will not let you cry, I will not weep
I will not let you cry, I will not weep
I will not let you cry, I will not weep
I will not let you cry, I will not weep