Ndoni – Mpinda Mshaye Lyrics - FindOutLyrics Ndoni – Mpinda Mshaye Lyrics - FindOutLyrics

Ndoni – Mpinda Mshaye Lyrics

Ndoni Mpinda Mshaye Lyrics, Mpinda Mshaye Lyrics by Ndoni

Ngiyintombi ensundu ngebala
Mshana wenkinsela.
Ngzongena njenge sela
Khafula amagama vuselela isizwe.
Kwavele kwamnyama kwaduma izulu.
Mina ngfana ncama shi nebhubesi ngeke
ungbone ngbuyela emuva ngshona phambili.
Phela awumbiwa ndawonye.
Ngzokshaya nge Mpinda mshaye Iona.

Ngino Brenda Fassie kimi.
Ngino Lebo Mathosa ngaphakathi.
NginoBusi Mhlongo, baleka wena ndoda uzongenzani
Ngino Brenda Fassie kimi.
Ngino Lebo Mathosa ngaphakathi.
Ngino Busi Mhlongo, baleka wena ndoda uzongenzani
Ngino Brenda Fassie kimi
Ngino Lebo Mathosa ngaphakathi.
Ngino Busi Mhlongo, baleka wena ndoda uzongenzani.

Ngiyintombi ensundu ngebala.
Mshana wenkinsela ngzongena njenge sela.
Khafula amagama vuselela isizwe.
Kwavele kwamnyama kwaduma izulu.
Mina ngfana ncama shi nebhubesi.
Ngeke ungbone ngbuyela emuva ngshona phambili.
Phela awumbiwa ndawonye.
Ngzokshaya nge Mpinda mshaye Iona.

Ngino Brenda Fassie kimi.
Ngino Lebo Mathosa ngaphakathi.
Ngino Busi Mhlongo, baleka wena ndoda uzongenzani
Ngino Brenda Fassie kimi.
Ngino Lebo Mathosa ngaphakathi.
Ngino Busi Mhlongo, baleka wena ndoda uzongenzan
Ngino Brenda Fassie kimi.
Ngino Lebo Mathosa ngaphakathi.
Ngino Busi Mhlongo, baleka wena ndoda uzongenzani

Ngino Brenda Fassie kimi
Ngino lebo Mathosa oey
Yiiiiiihh

Ngino Brenda Fassie kimi
Ngino Lebo Mathosa oey oey oey
Yiiiiiiiiih

Ndoni Mpinda Mshaye Lyrics English Translation

I am a brown girl
Rich nephew.
I will come in like a thief
Sprinkle words rejuvenate the nation.
It was dark and thunderous.
I am exactly like a lion
you see me go back and forth.
After all, they are not dug together.
With a double whammy hit Iona.

Here’s Brenda Fassie for me.
I have Lebo Mathosa inside.
With Busi Mhlongo, run away, man, what are you going to do to me?
Here’s Brenda Fassie for me.
I have Lebo Mathosa inside.
I have Busi Mhlongo, run away you man what are you going to do to me
Here’s Brenda Fassie for me
I have Lebo Mathosa inside.
I have Busi Mhlongo, run away you man what are you going to do to me.

I am a brown girl.
The rich man’s nephew will come in like a thief.
Sprinkle words rejuvenate the nation.
It was dark and thunderous.
I am just like a lion.
You can’t see me going back and forth.
After all, they are not dug together.
With a double whammy hit Iona.

Here’s Brenda Fassie for me.
I have Lebo Mathosa inside.
I have Busi Mhlongo, run away you man what are you going to do to me
Here’s Brenda Fassie for me.
I have Lebo Mathosa inside.
I have Busi Mhlongo, run away you man you will do to me
Here’s Brenda Fassie for me.
I have Lebo Mathosa inside.
I have Busi Mhlongo, run away you man what are you going to do to me

Here’s Brenda Fassie for me
Ngino lebo Mathosa oey
Yiiiiiihh

Here’s Brenda Fassie for me
I have Lebo Mathosa oey oey oey
Yiiiiiiiiiih