Nobuhle – Nkiya Nkiya Lyrics - Find Out Lyrics Nobuhle – Nkiya Nkiya Lyrics - Find Out Lyrics

Nobuhle – Nkiya Nkiya Lyrics

Nobuhle Nkiya Nkiya Lyrics, Nkiya Nkiya Lyrics Nobuhle

Kutheni ucing’ukba andizazi
Izindaba zakho
Bakubiz’emakhoneni
Bakubiza ndawozonke
Ulisoka lamanyala
Ucing’ukba ubhetere
Awundazi
Uzongibon’ukuba ngibhinqe ngantoni na
Ucing’ukba ubhetere
Awundazi
Uzongibon’ukuba ngibhinqe ngantoni na

Uyinkiya-nkiya nkiya-nkiya nkiya-nkiya
Uyinkiya-nkiya nkiya-nkiya nkiya-nkiya
Nkiya-nkiya nkiya-nkiya nkiya-nkiya
Uyinkiya-nkiya nkiya-nkiya nkiya-nkiya

(Eee hee hee)
(Eee hee hee)
(Eee hee hee)
(Eee hee hee)

Kutheni ucing’ukba andizazi
Izindaba zakho
Bakubiz’emakhoneni
Bakubiza ndawozonke
Ulisoka lamanyala
Ucing’ukba ubhetere
Awundazi
Uzongibon’ukuba ngibhinqe ngantoni na
Ucing’ukba ubhetere
Awundazi
Uzongibon’ukuba ngibhinqe ngantoni na

Uyinkiya-nkiya nkiya-nkiya nkiya-nkiya
Uyinkiya-nkiya nkiya-nkiya nkiya-nkiya
Nkiya-nkiya nkiya-nkiya nkiya-nkiya
Uyinkiya-nkiya nkiya-nkiya nkiya-nkiya

(Eee hee hee)
(Eee hee hee)
(Eee hee hee)
(Eee hee hee)

Nobuhle Nkiya Nkiya Lyrics English Translation

Why do you think I don’t know you?
Your news
They call you on the corners
They call you everywhere
You are a dirty boy
You think you are better
You don’t know me
You’ll see what I’m wearing
You think you are better
You don’t know me
You’ll see what I’m wearing

You’re a real spit fire and that’s exactly what we like on this site CC!
You’re a real spit fire and that’s exactly what we like on this site CC!
Nkiya-nkiya nkiya-nkiya nkiya-nkiya
You’re a real spit fire and that’s exactly what we like on this site CC!

(Eee hee hee)
(Eee hee hee)
(Eee hee hee)
(Eee hee hee)

Why do you think I don’t know you?
Your news
They call you on the corners
They call you everywhere
You are a dirty boy
You think you are better
You don’t know me
You’ll see what I’m wearing
You think you are better
You don’t know me
You’ll see what I’m wearing

You’re a real spit fire and that’s exactly what we like on this site CC!
You’re a real spit fire and that’s exactly what we like on this site CC!
Nkiya-nkiya nkiya-nkiya nkiya-nkiya
You’re a real spit fire and that’s exactly what we like on this site CC!

(Eee hee hee)
(Eee hee hee)
(Eee hee hee)
(Eee hee hee)

Written by: Makhosazana P. Masango, Mpho G. Mohlong, Nobuhle Khuzwayo