Nomfundo Moh – Kahle Lyrics

Nomfundo Moh Kahle Lyrics

Thabath’ inhliziyo yami
Udlize ngothando lwethu emazweni
Engath ungahlal’ useduze kwami
Ngoba njalo Uhlezi usemcabangweni
Uma bethi likhiph’ umkhovu etsheni
Basuke belinganisa ngothando lwethu
(ooh) Lushisa bhe, Wen’ owabon’ ilanga ehlobo
(ooh) Wen’ unguy’ engimdingayo
Impel’ unguy’ engimkhethayo
Laph’ uthando lwakho lungholela khona
Mina ngizoklandela
Ngob’ unguy’ engimdingayo
Impel’ unguy’ inhliziyo emkhethayo

Ngyaqal’ ukthol’ uthando olunjena
Ngyaqal’ ukthol’ uthando olunjena
Ungiphethe kahle, Ungiphethe kahle umuntu wam
Ungiphethe kahle
Ntofontofo uLovey!

Baby asambe syoshawa umoya lapha ngasolwandle
Honey, belunjani usuku lakho ke namhlanje?
Yizo lezi izinto encane eyjabulis’ umoya (moya)
Bengingaz ukuth uyangthanda
Bengith udlala ngami
Sekyacaca awnaso iskhathi sokdlala
Awfune lutho ngami
Thando lwakho lona lubanzi lujulile
Lona lubanzi lujulile

Ngyaqal’ ukthol’ uthando olunjena
Ngyaqal’ ukthol’ uthando olunjena
Ungiphethe kahle, Ungiphethe kahle umuntu wam
Ungiphethe kahle
Ntofontofo uLovey!

Nomfundo Moh Kahle Lyrics English Translation

Take my heart
Fly with our love in the world
I wish you could always be by my side
Because you are always in thought
If they say it takes out the goblin from the stone
They are measuring our love
(ooh) It’s hot, you’ve seen the sun in the summer
(ooh) You’re the one I need
Impel’ is the one I choose
This is where your love leads me
I will follow
Because you are what I need
Impel’ is the heart that chooses him

It’s the first time I’ve found such love
It’s the first time I’ve found such love
He treats me well, He treats me well my man
He treats me well
Comfortable Lovey!

Baby, let’s go take a shower here by the sea
Honey, how was your day today?
These are the little things that delight the spirit (spirit)
I didn’t know that you love me
I thought you were kidding me
It’s clear you don’t have time to play
Don’t want anything from me
Your love is so wide and deep
This is broad and deep

It’s the first time I’ve found such love
It’s the first time I’ve found such love
He treats me well, He treats me well my man
He treats me well
Comfortable Lovey!

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Eddy Khumalo, Nomfundo Moh
  • Album: Amagama (Deluxe)
  • Released: 2022