Nomfundo Moh – Nginjena Lyrics - Find Out Lyrics Nomfundo Moh – Nginjena Lyrics - Find Out Lyrics

Nomfundo Moh – Nginjena Lyrics

Nomfundo Moh Nginjena Lyrics

Ay ay ay aay
Ngohlala nginjenje njena nje
Nginjena
Aw nginjena nanana hey
Ngkhathel’ ukbuzwa ngizophelelaphi
Bayangabaza amaphupho ami
Wherever my dream is I’ll follow whe-re-ver
Oh wherever my dream is I’ll follow whe-re-ver

Aw nginjena Aw nginjena
Ngzophumelela khona nginjena
Aw kunjena
Zophumelela khona khona khona
Yothuk’ usungbona ngilena
Nginjena nginjena
Yothuk’ usungbona ngilaphaya
Nginjena nginjena

Ngkhathel’ ukbuzwa
Bayangabaza
Wherever my dream is I’ll follow whe-re-ver
Oh wherever my dream is I’ll follow whe-re-ver

Aw nginjena Aw nginjena
Ngzophumelela khona nginjena
Aw kunjena
Zophumelela khona khona khona
Yothuk’ usungbona ngilena
Nginjena nginjena
Yothuk’ usungbona ngilaphaya
Nginjena nginjena

Nomfundo Moh Nginjena Lyrics English Translation

Ay ay ay aay
I will always be like this
I am like this
Aw I’m like this hey hey
I’m tired of being asked where I ended up
They doubt my dreams
Wherever my dream is I’ll follow whe-re-ver
Oh wherever my dream is I’ll follow whe-re-ver

Aw I’m like Aw I’m like this
I will succeed here like this
Aw kunjena
They will succeed right there
Yothuk ’you see me like this
I’m like this
Yothuk ’you see me there
I’m like this

I’m tired of being asked
They doubt
Wherever my dream is I’ll follow whe-re-ver
Oh wherever my dream is I’ll follow whe-re-ver

Aw I’m like Aw I’m like this
I will succeed here like this
Aw kunjena
They will succeed right there
Yothuk ’you see me like this
I’m like this
Yothuk ’you see me there
I’m like this