Nomfundo Moh, Sha Sha, Ami Faku – Phakade Lami Lyrics

Nomfundo Moh Phakade Lami Lyrics, Phakade Lami Lyrics by Nomfundo Moh ft Sha Sha Ami Faku

Oh yini my love?
Ndiyakukhumbula
Oh hhay
Uyandihlanyisa
Solokhu ndicinga ngawe
Uthen uzobuya nini?
Ndonwaba xa ukhona
Ndonwaba xa ukhona
Mina ngyazicela ngawe
(buya buya) ngicel ubuye
Sekyazwela buya

Phakade lam
Ngab uphilile na wena?
Kunini ngik.khumbule
Wenz ingqondo yam izulele le
Waze wakude
Weeh zobuya nini ngikbone

Ukube kuya ngami
Bengzodiliz iyntaba
Zingisithela zingisithela wena
Buya buya
Sekyazwela buya
Njalo mayephela amalanga
Ngnethemb uzobuya
Ngathi ngyazkhohlisa
Nazi phel iynsuku zyedlula
Sthandwa sami ngyak.khumbula
Buya phela
Kunini ngikulindile

Phakade lam
Ngab uphilile na wena?
Kunini ngik.khumbule
Wenz ingqondo yam izulele le
Waze wakude
Weeh zobuya nini ngikbone

Kutheni kulamalanga
Umuntu edlal imizwa?
It’s like I need a….
Ukuba nawe wedali weeh
Kuvele kuthi mangizule
Ngshay imoto ngiyokulanda
Dali wam, Soka lam
Ngfuna ungbambe
…..
Bsuku bonke zange nglale
Ebsuku zange nglale sthandwa sami
Ngilangazelela wena
Ngabe wen uzobuya?
Ngilangazelel ukukbona wena

Phakade lam
Ngab uphilile na wena?
Kunini ngik.khumbule
Wenz ingqondo yam izulele le
Waze wakude
Weeh zobuya nini ngikbone

Nomfundo Moh Phakade Lami Lyrics English Translation

Oh what my love?
I miss you
Oh no
You’re driving me crazy
I’ve always thought of you
When will you return?
I’ll be happy when you’re there
I’ll be happy when you’re there
I’m asking for you
(come back) please come back
I feel sorry for you

My eternity
Are you well
When I remember
You make my mind wander
They are far away
Weeh when will they come back and see you

If it were up to me
They will tear down the mountain
They hide from me and hide from you
Come back
I feel sorry for you
Every day is over
Hopefully he will come back
I said I was fooling myself
Here are the days that go by
My darling, remember
Come back later
How long have I been waiting for you

My eternity
Are you well
When I remember
You make my mind wander
They are far away
Weeh when will they come back and see you

Why these days
Someone playing with emotions?
It’s like I need a….
If you are a creator weeh
It just made me wander
I drove to fetch you
Dali wam, Soka lam
I want you to hold on
… ..
I did not sleep all night
At night I did not sleep my love
I miss you
Will you be back?
I look forward to seeing you

My eternity
Are you well
When I remember
You make my mind wander
They are far away
Weeh when will they come back and see you