Oberz – Freaky Lyrics

Freaky Lyrics by Oberz ft Teni

Wa, wa, wa, wa
Wa, wa, wa, wa
Wa, wa, wa, yeah, yeah, yeah
Me no like wahala
Wa, wa, wa, wa
Wa, wa, wa, wa
Wa, wa, wa, yeah, yeah, yeah

Don’t go tell it
Your friends while we do it tonight
If na money make you tell me
No go put me on a long thing tonight (aah tonight)
Girl water party for me
Don’t keep me on a long thing
I like to freaky freaky
You like to leaky leaky
Girl water party for me
Don’t keep me on a long thing
I like to freaky freaky
You like to leaky leaky
And girl tonight (tonight o)
I no go mind to give it to you tonight o yeah
Tonight o yeah
Tonight
I no go mind to give it to you tonight o yeah
Girl tonight o yeah

Wa, wa, wa, wa
Wa, wa, wa, wa
Wa, wa, wa, yeah, yeah, yeah
Me no like wahala
Wa, wa, wa, wa
Wa, wa, wa, wa
Wa, wa, wa, yeah, yeah, yeah
Wa, wa, wa, yeah, yeah, yeah

Teni Makanaki yeah o
Wait, pause
I wanna really know what you got under there
(Under there, baby under there)
Sho tóbi àbí ó kéré
But tó bá fọ́nnu show me what you got under there
(Under there, baby under there)
Àwọn bad girl rí ri kan ò tó mi
Tẹ’ní triple-let them mo mà tóbi gan-an
Me I wan the case
Sho lè fún mi
Torí kò lè yó mi
Mo má ń ṣomi o
Ọmọ ṣó ń yọ’, ṣó wet
Ṣó gidi gangan, ṣó set
Ṣó dàrú má, ṣó stretch
Ṣó dàrú má, ṣó stretch
Ó yọ’, ó wet
Ó gidi gan-an, ó set
Ó dàrú má, ó stretch
Ó dàrú má, ó stretch
And girl tonight (tonight o)
I no go mind to give it to you tonight o yeah
Tonight o yeah
Tonight
I no go mind to give it to you tonight o yeah
Girl tonight o yeah

Wa, wa, wa, wa
Wa, wa, wa, wa
Wa, wa, wa, yeah, yeah, yeah
Me no like wahala
Wa, wa, wa, wa
Wa, wa, wa, wa
Wa, wa, wa, yeah, yeah, yeah
Wa, wa, wa, yeah, yeah, yeah
Don’t go tell it
Your friends while we do it tonight

Oberz Freaky Lyrics