Okmalumkoolkat – 3310 Flow (Intro) Lyrics - Find Out Lyrics Okmalumkoolkat – 3310 Flow (Intro) Lyrics - Find Out Lyrics

Okmalumkoolkat – 3310 Flow (Intro) Lyrics

Okmalumkoolkat 100k Macassette Mixtape lyrics
Okmalumkoolkat – 100k Macassette Mixtape Lyrics

3310 Flow Lyrics by Okmalumkoolkat

100k Macassette, Smart-Mampara
Okmalumkoolkati
lflow yami iNokia 3310
Ngiphethe uvula-vala manje 621 0!
Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

lflow yami iNokia 3310
Ngiphethe uvula-vala manje 621 0!
Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!
100k MaCassette, bambiza u-last number

Pheth’uMaCassette! Uyashisa all summer!
Here the save the game,ngibize u-William Okpara!
u-Smart-Mampara styla sami umfana-umfana
Take it easy pala-fala! Ngizokubonisa ama-other
Uza njenge nkala nkala uzikhanda inkalatha
Izigidi zamarandi wena uspend’ imfalakahla
Voetsek! Shisa mpama! Swank swank mpama mpama

Swank tournament ngizokutshengisa amabele enyoka
Bafuna ama-selfie bayas’hlupha uma bes’bona e-mall
Biting on my shit and they slyza! fak’umoya!
Bathi MaCassette uyabayeka! Thulebona
Thulebona! Thulebona boy! Thulebona!
lflow yami iNokia 3310
Ngiphethe uvula-vala manje 621 0!
She called me on my phone and my phone turooroo!
Wang’bamba ngemfono-mfono! Turooroo!

lflow yami iNokia 3310
Ngiphethe uvula-vala manje 621 0!
Mangithi ngiyabhloma i-phone! torooroo!
lflow yami iNokia 3310
Ngiphethe uvula-vala manje 621 0!
Shout to the Good Dokta!
lflow yami iNokia 3310

Ngiphethe uvula-vala manje 621 0!
lflow yami iNokia 3310
Ngiphethe uvula-vala manje 621 0!
lflow yami iNokia 3310
Ngiphethe uvula-vala manje 621 0!
lflow yami iNokia 3310
Ngiphethe uvula-vala manje 621 0!

Written by; Okmalumkoolkat
Album/EP; 100k Macassette

Okmalumkoolkat 3310 Flow Lyrics

Okmalumkoolkat 3310 Flow Lyrics English Translation

100k Macassette, Smart-Mampara
Okmalumkoolkati
My llow is Nokia 3310
I have a shutter now 621 0!
Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

My llow is Nokia 3310
I have a shutter now 621 0!
Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!
100k Cassettes, call the last number

Carry on Cassettes! It’s hot all summer!
Here the save the game, I called William Okpara!
Smart-Mampara styla my boy-boy
Take it easy! I’ll show you the other ones
You come as a fox and you make a crook
Millions of dollars you are wasting money
Voetsek! Hot slap! Swank swank palm slap

Swank tournament I will show you the breasts of a snake
They want selfies and they bother us when they see us in the mall
Biting on my shit and they slyza! take a breath!
They say Cassettes are giving up! See you
See you! See you boy! See you!
My llow is Nokia 3310
I have a shutter now 621 0!
She called me on my phone and my phone turooroo!
He caught me by phone! Turooroo!

My llow is Nokia 3310
I have a shutter now 621 0!
Let’s say I hang up the phone! torooroo!
My llow is Nokia 3310
I have a shutter now 621 0!
Shout to the Good Doctor!
My llow is Nokia 3310

I have a shutter now 621 0!
My llow is Nokia 3310
I have a shutter now 621 0!
My llow is Nokia 3310
I have a shutter now 621 0!
My llow is Nokia 3310
I have a shutter now 621 0!