Oskido & Msaki – Sizophelelaphi Lyrics

Oskido Msaki Sizophelelaphi Lyrics
Oskido & Msaki – Sizophelelaphi Lyrics

Oskido Sizophelelaphi Lyrics, Sizophelelaphi Lyrics by Oskido & Msaki

Kwakhali imbumbulu
Kwaqhuma uthulu
S’phelile ispan
Asibaz’ abantwana bazotyani
Kwadabuk’ inkani
Ngob’inceba asiyazi
ifika nobani
Xa imeko injena

Sizophelelaphi thina?
Sizophelelaphi thina?
Sizophelelaphi thina?
Sizophelelaphi thina?
Sizophelelaphi thina?
Sizophelelaphi thina?
Sizophelelaphi thina?
Sizophelelaphi thina?

Yabona Manje
Nanku File
Yabona Manje
Nanku File
Nkosi Sikelela
Sekumoshakele
Sekumoshakele

Yabona Manje
Nanku File
Yabona Manje
Nanku File
Nkosi Sikelela
Sekumoshakele
Sekumoshakele

Uvuk’ ekuseni
Kufana nqwa nokuvuk’ekufeni
Ay’sithi senzeni
Ngokwenen’ ukufa kusembizeni
Sivuseleleni
ngoba imeko ifuna sibambane
Xakubuhlungu kanjena

Re boloke
Re beloke
Siphulule
Xakubuhlungu kanje

Sizophelelaphi thina?
Sizophelelaphi thina?
Sizophelelaphi thina?
Sizophelelaphi thina?

Written by; Oskido, Msaki

Oskido Sizophelelaphi Lyrics English Translation

There was a bullet
Dust exploded
S’phelile spain
We don’t know what the children are
It was devastating
By mercy we do not know
it comes with anyone
When the situation is like this

Where will we end up?
Where will we end up?
Where will we end up?
Where will we end up?
Where will we end up?
Where will we end up?
Where will we end up?
Where will we end up?

See Now
Here is the File
See Now
Here is the File
Lord bless
It’s damaged
It’s damaged

See Now
Here is the File
See Now
Here is the File
Lord bless
It’s damaged
It’s damaged

He gets up early
It is like a resurrection from the dead
It doesn’t tell us what to do
Death is actually in the pot
Revive us
because the situation calls for unity
When it hurts like this

Save us
Let’s meet
Relax
When it hurts like this

Where will we end up?
Where will we end up?
Where will we end up?
Where will we end up?