OzzyBee – Omah Baby Lyrics

OzzyBee Omah Baby Lyrics
OzzyBee ft. Teni – Omah Baby Lyrics

Omah Baby Lyrics by OzzyBee ft Teni

Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby

Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby

Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby

Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby

Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby
Omah Baby Omah Baby

Written by; OzzyBee, Teni
Released date; 7 January, 2021

OzzyBee Omah Baby Lyrics