Pabi Cooper – Isphithiphithi Lyrics

Pabi Cooper Isphithiphithi Lyrics, Isphithiphithi Lyrics by Pabi Cooper ft Reece Madlisa Busta 929 Joocy

Oooh oooh
Yeah yeah yeah

Angizange ngibone hey
Into enjena uyavuma ngawawe ngiya feelah
Angizange ngibone hey
Into enjena uyavuma ngawe ngiya feelah
Angizange ngibone hey

Sondela kancanane sthandwa (oooh)
Ukuze mina nawe senze izinto
Yabona namanje siyathandana
Bonke bayabona!
Wothi ngikubambe ngesandla

Asifuni isphithiphithi asijoli siyakipitha
Makumnandi yiphi inkinga, makumnandi yiphi inking
Yiphi inkinga, yiphi inkinga, yiphi inkinga, yiphi inkinga
Asifuni isphithiphithi asijoli siyakipitha
Makumnandi yiphi inkinga, makumnandi yiphi inking
Yiphi inkinga, yiphi inkinga, yiphi inkinga, yiphi inkinga

Ah Rismadlisa (tsotsi)
Eh ntombazane ngithi please
Eh ntombazane ngithi please
Eh ntombazane awungibambe
Eh ntombazane awungyeke
Eh ntombazane ngithi please
Eh ntombazane ngithi please
Eh ntombazane awungyeke
Eh ntombazane awungiyeke
Eh ntombazane awungbambe
Eh ntombazane awungyeke
Eh ntombazane awungbambe
Eh ntombazane awungyeke
Eh ntombazane maan please
Eh ntombazane awngenze
Eh ntombazane awungbambe
Heh ntombazane awngenze
Asambe baby Cooper
Ah Rismadlisa!

Angizange ngibone hey
Into enjena uyavuma ngawawe ngiya feelah
Angizange ngibone hey
Into enjena uyavuma ngawe ngiya feelah

Aybo wena, asambe wena, awungyekeh hhoo
Awungyeke, asambe (wena)
Aw Riss madlisa
Angishisi makhekhe ngbhaka ah nice
Asambe hhake chisi di kuku ntante

Asifuni isphithiphithi asijoli siyakipitha
Makumnandi yiphi inkinga, makumnandi yiphi inking
Yiphi inkinga, yiphi inkinga, yiphi inkinga, yiphi inkinga
Asifuni isphithiphithi asijoli siyakipitha
Makumnandi yiphi inkinga, makumnandi yiphi inking
Yiphi inkinga, yiphi inkinga, yiphi inkinga, yiphi inkinga

Pabi Cooper Isphithiphithi Lyrics English Translation

Oooh oooh
Yeah yeah yeah

I didn’t see hey
Something like this you admit about yourself I go tuh
I didn’t see hey
Something like this you admit about you I go tuh
I didn’t see hey

Come closer darling (oooh)
So that you and I can do things
See we are still in love
They all see!
Let me hold your hand

We don’t want chaos, we don’t aim for chaos
What a problem it is, what a problem it is
What’s the problem, what’s the problem, what’s the problem, what’s the problem
We don’t want chaos, we don’t aim for chaos
What a problem it is, what a problem it is
What’s the problem, what’s the problem, what’s the problem, what’s the problem

Ah Rismadlisa (tsotsi)
Eh girl I say please
Eh girl I say please
Eh girl don’t touch me
Eh girl stop it
Eh girl I say please
Eh girl I say please
Eh girl stop it
Eh girl let me go
Eh girl don’t touch me
Eh girl stop it
Eh girl don’t touch me
Eh girl stop it
Eh girl maan please
Eh girl don’t do it
Eh girl don’t touch me
Heh girl don’t do it
Asambe baby Cooper
Ah Rismadlisa!

I didn’t see hey
Something like this you admit about yourself I go tuh
I didn’t see hey
Something like this you admit about you I go tuh

Oh you, let’s be scared of you, don’t stop hhoo
Let’s not be afraid (you)
Aw Riss madlisa
I don’t bake cakes in a bakery ah nice
Let’s wash the cheese in the chicken

We don’t want chaos, we don’t aim for chaos
What a problem it is, what a problem it is
What’s the problem, what’s the problem, what’s the problem, what’s the problem
We don’t want chaos, we don’t aim for chaos
What a problem it is, what a problem it is
What’s the problem, what’s the problem, what’s the problem, what’s the problem