Poppy – Flux Album Lyrics, Tracklist

Poppy Flux Album Lyrics, Flux Album Lyrics by Poppy

Poppy has announced her highly anticipated fourth studio album called ‘Flux’.

Poppy Flux Album Tracklist;

  1. Poppy – Flux Lyrics
  2. Poppy – Lessen The Damage Lyrics
  3. Poppy – So Mean Lyrics
  4. Poppy – On The Level Lyrics
  5. Poppy – Hysteria Lyrics
  6. Poppy – Bloom Lyrics
  7. Poppy – Her Lyrics
  8. Poppy – As Strange As It Seems Lyrics
  9. Poppy – Never Find My Place Lyrics