Prince Kaybee – Ungikhumbule Lyrics - Find Out Lyrics Prince Kaybee – Ungikhumbule Lyrics - Find Out Lyrics

Prince Kaybee – Ungikhumbule Lyrics

Prince Kaybee The 4th Republic Album Lyrics
Prince Kaybee – The 4th Republic Album Lyrics

Ungikhumbule Lyrics by Prince Kaybee

Soziyibamba zineqine (Soy’bamba ylqine)
Soyibamba Ishisa le nsimbi
Nami angazi bo
Angizenzanga yooh!
Ngibona sekwenzeka

Ung’khumbule, Ung’khumbule baby
Nami angazi bo
Angizenzanga yooh!
Ngibona sekwenzeka

Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh

Ungkhumbule Ung’khumbule Ungkhumbule baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule baby
Ungkhumbule Ung’khumbule Ungkhumbule baby

Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh

Ungkhumbule Ungkhumbule Ungkhumbule baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule baby

Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh
Ingxubakaxaka yantoni na lena yooh

Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule baby
Ung’khumbule Ungkhumbule Ung’khumbule baby
Ungkhumbule Ung’khumbule Ungkhumbule baby
Ung’khumbule Ung’khumbule Ung’khumbule baby

Written by; Prince Kaybee
Released date; 5th March, 2021
Album/EP; The 4th Republic

Prince Kaybee Ungikhumbule Lyrics