Prince Kaybee – Vusa Abalele Lyrics

Prince Kaybee The 4th Republic Album Lyrics

Prince Kaybee – The 4th Republic Album Lyrics

Vusa Abalele Lyrics by Prince Kaybee

Vusa abalele
Vusa abalele
Vusa abalele

Kuyovaleka amafu kudumlizulu
Kuyoguqubala kubemnyama yokindawo
Nalaba belele zobona bevuka nje he eh
Le ndaba ibanzi ijulile

Kuyovaleka amafu kudumlizulu
Kuyoguqubala kubemnyama yokindawo
Nalaba belele zobona bevuka nje he eh
Le ndaba ibanzi ijulile

Vusa abalele

Lomoya uyavunguza
Lomoya udal’isivunguvungu

Lomoya uyavunguza
Lomoya udallisivunguvungu

Vusa abalele
Vuka maw’lele, LoMoya udal’isivunguvungu
Vusa abalele
Vuka mawllele, Lomoya udal’isivunguvungu (Ah eh)
Vusa abalele
Vuka mawllele, lomoya udal’isivunguvungu
Vusa abalele
Vuka maw’lele, lomoya udal’isivunguvungu (Ah eh)

Kuyovaleka amafu kudumlizulu
Kuyoguqubala kubemnyama yokindawo
Nalaba belele zobona bevuka nje he eh
Le ndaba ibanzi ijulile

Kuyovaleka amafu kudumlizulu
Kuyoguqubala kubemnyama yokindawo
Nalaba belele zobona bevuka nje he eh
Le ndaba ibanzi ijulile

Vusa abalele
Vusa abalele
Vusa abalele
Vusa abalele

Written by; Prince Kaybee
Released date; 5th March, 2021
Album/EP; The 4th Republic

Prince Kaybee Vusa Abalele Lyrics