Pushkin and Springle – Welele Lyrics

Pushkin and Springle Welele Lyrics (feat. Mankay & Choco Dynasty), Pushkin & Springle Welele Lyrics

S’hamb’ eb’suku ak’laleki
Lempil’ ayikhetheki
‘Sazong’shuth’ intatheli
Ngemibuz’ engapheli
Ang’phendul’ and ang’panic
‘Ma ung’thola kumagazine
‘Ngasemuva m’letheni
Eish, ‘zobon’ emalangeni

S’hamb’ eb’suku ak’laleki
Lempil’ ayikhetheki
‘Sazong’shuth’ intatheli
Ngemibuz’ engapheli
Ang’phendul’ and ang’panic
‘Ma ung’thola kumagazine
‘Ngasemuva m’letheni
Eish, ‘zobon’ emalangeni

Les’gija singas’shintsha manje
Africa singayinyisa manje
Ng’yadida, ng’yashisa maan
Matsongwa kant’ zisha ngani

Les’gija singas’shintsha manje
Africa singayinyisa manje
Ng’yadida, ng’yashisa maan
Matsongwa kant’ zisha ngani

Welele, welele, welele iyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona

Welele, welele, welele iyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona

Welele, welele, welele iyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona

Welele, welele, welele iyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona

Haibo

Welele, welele, welele iyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona

Welele, welele, welele iyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona

Welele, welele, welele iyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona

Welele, welele, welele iyoh
Ng’yathembisa ng’libele ng’khon’
Shelele, shelele, shelele iyoh
Abasheshis’ abafun’ ukung’bona

S’hamb’ eb’suku ak’laleki
Lempil’ ayikhetheki
‘Sazong’shuth’ intatheli
Ngemibuz’ engapheli
Ang’phendul’ and ang’panic
‘Ma ung’thola kumagazine
‘Ngasemuva m’letheni
Eish, ‘zobon’ emalangeni

S’hamb’ eb’suku ak’laleki
Lempil’ ayikhetheki
‘Sazong’shuth’ intatheli
Ngemibuz’ engapheli
Ang’phendul’ and ang’panic
‘Ma ung’thola kumagazine
‘Ngasemuva m’letheni
Eish, ‘zobon’ emalangeni

Akulaleki
Intatheli yah, ya-yah
And ang’panic
Ah m’letheni yah, ya-yah

Pushkin and Springle Welele Lyrics English Translation

As the day went on he couldn’t sleep
Lempil’ is not optional
We ‘shut down’ the reporter
With endless questions
Ang’phendul’ and ang’panic
You can find me in the magazine
Bring me to the back
Eish, ‘see you’ in the sun

As the day went on he couldn’t sleep
Lempil’ is not optional
We ‘shut down’ the reporter
With endless questions
Ang’phendul’ and ang’panic
You can find me in the magazine
Bring me to the back
Eish, ‘see you’ in the sun

This thread can change now
We can take it to Africa now
I was confused, I was hot maan
What are you doing?

This thread can change now
We can take it to Africa now
I was confused, I was hot maan
What are you doing?

Sleep, sleep, sleep oh
I promised it by heart
Slide, slide, slide oh
They don’t hurry and don’t want to see you

Sleep, sleep, sleep oh
I promised it by heart
Slide, slide, slide oh
They don’t hurry and don’t want to see you

Sleep, sleep, sleep oh
I promised it by heart
Slide, slide, slide oh
They don’t hurry and don’t want to see you

Sleep, sleep, sleep oh
I promised it by heart
Slide, slide, slide oh
They don’t hurry and don’t want to see you

Hey there

Sleep, sleep, sleep oh
I promised it by heart
Slide, slide, slide oh
They don’t hurry and don’t want to see you

Sleep, sleep, sleep oh
I promised it by heart
Slide, slide, slide oh
They don’t hurry and don’t want to see you

Sleep, sleep, sleep oh
I promised it by heart
Slide, slide, slide oh
They don’t hurry and don’t want to see you

Sleep, sleep, sleep oh
I promised it by heart
Slide, slide, slide oh
They don’t hurry and don’t want to see you

As the day went on he couldn’t sleep
Lempil’ is not optional
We ‘shut down’ the reporter
With endless questions
Ang’phendul’ and ang’panic
You can find me in the magazine
Bring me to the back
Eish, ‘see you’ in the sun

As the day went on he couldn’t sleep
Lempil’ is not optional
We ‘shut down’ the reporter
With endless questions
Ang’phendul’ and ang’panic
You can find me in the magazine
Bring me to the back
Eish, ‘see you’ in the sun

Can’t sleep
Reporter yah, yah
And don’t panic
Ah bring me yah, yah-yah

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Kagiso Quinton Phoshoane, Mbulelo Radebe, Muziwakhe McVictor Mazibuko, Sibusisiwe Sibusisiwe Ramano Sikhwari
  • Album: Welele
  • Released: 2022