Reece Madlisa & Zuma – Iy’ntsimbi Zase Envy Lyrics

Reece Madlisa Iy’ntsimbi Zase Envy Lyrics, Iy’ntsimbi Zase Envy Lyrics by Reece Madlisa Zuma Busta 929 Beast Rsa Dladla Mshunqisi

Ase trap kede pina tsa ko kasi
Ay, Busta ong’ketsang

Haibo
Nagcina ng’sacinga uJobe
Bengim’funa phansi naphezulu
Sengam’thola
Ngibuyile ke, uzozwa manje
Haibo

Angaz, shiya
Omuphi umuzi esingaw’ngeni
S’thola kala kuyo yonk’ indawo
Musukus’ faki pressure
Uzos’ cremmer maduze uzokhala
Awuzwe, haibo

Aw’ Reece Madlisa
Ekwasuka lokho
Danko
Abathi danko everyday bafethu
Ishu

Khona lento eng’genzayo (Lento eng’genzayo)
Khona lento eng’bambayo (Khona lento eng’bambayo)
Khona lento ng’bathe ngiya lena
Khona lento ng’bathe ngiya ngapha
(Aw’ ayashisa amakhekhe eparadise)
Khona lento eng’ngenzayo
(Asambe, ichu)

Khona lento eng’bambayo
Khona lento eng’tobetsayo
Khona lento ng’bathe ngiya lena
Khona lento ng’bathe ngiya ngapha (Ishu)
Khona lento eng’ngenzayo (Khona lento eng’ngenzayo)
Ay, Busta ong’ketsang

Ay, jikijela ntombazan’ ungasbi (Ungasabi)
Entombazan’ unga wori (Unga wori)
Engith’ uReece wenz’ imali (Wenz’ imali, ishu)
Ay, jikijela ntombazan’ ungasbi (Ungasabi)
Entombazan’ unga wori (Unga wori)
Engith’ uReece wenz’ imali (Wenz’ imali, ishu)

Ay, jikijela ntombazan’ ungasbi (Ungasabi)
Entombazan’ unga wori (Unga wori)
Ay, jikijela ntombazan’ ungasbi (Ungasabi)
Wenz’ imali (Wenz’ imali), ishu, asambe, asambe

Yewena
Khona lento elok’ikhala kule ntsimbi (Kule ntsimbi)
Khna lento elok’ikhalisa amajita (Amajita)
Khona lento elok’ihlanyisa umy sister (Umy sister)
Khona lento (Khona lento)
Khona lento (Khona lento)

Khona lento elok’ikhala kule ntsimbi (Kule ntsimbi)
Khona lento elok’ikhalisa amajita (Amajita)
Khona lento elok’ihlanyisa umy sister (Umy sister)
(Asambe kanje)
Khona lento (Asambe)
Khona lento (Asambe, umshini)

Khona lento elok’ikhala kule ntsimbi
(Uzuma uMsholozi, uNgxamalala)
Khona lento elok’ikhalisa amajita
Khona lento elok’ihlanyisa umy sister
Khona lento
Khona lento

Khona lento elok’ikhala kule ntsimbi
(Asambe)
Khona lento elok’ikhalisa amajita
(Asambe, asambe)
Khona lento elok’ihlanyisa umy sister
(Asambe kanje, asambe)
Khona lento
Khona lento

Entombazane awung’tshele ukhalelani noma ukhalangani
Ukhala ngamaRoto noma amagundane
Ng’phethe unja ndini
Ngapha ngiphethe uBusta
Awung’tshele ukhala ngani

Awung’tshele ukhalelani noma ukhalangani
Ukhala ngamaRoto noma amagundane
Ng’phethe unja ndini
Ngapha ngiphethe uBusta
Awung’tshele ukhala ngani

Awung’tshele ukhalangani
NgamaRoto noma amagundane
Unja ndini no uBusta 929
Awung’tshele ukhala ngani
Before sinyamalala

UReece Madlisa benoZuma
UMr A-ha, benoNgxamalala
Unja ndini, indoda balumayo
No Busta 929
Awungtshele ukhalangani, asambe

Ay’ Busta ong’ketsang
Asambe ngomshini (Asambe)
Asambe nngom’shini wam
(Asambe man Zuma ntwana yam Asambe)
Umshini

Kuleli khaya
Leli khaya
Kuleli khaya
Alikh’ ikhaya esingalingeni
Awuzwe

Reece Madlisa Iy’ntsimbi Zase Envy Lyrics English Translation

Ase trap kede pina za ko kasi
Ay, Busta ong’ketsang

Haibo
I finally thought of Job
I was looking for him up and down
I can find him
I’m back then, you’ll hear now
Haibo

Angaz, leave
Which city we do not enter
Find it everywhere
Musukus’ faki pressure
You’ll be cremmer soon
Don’t listen, haibo

Aw ‘Reece Madlisa
From that point on
Thank you
Danko everyday is ours
Ishu

Then this thing (this thing)
This is a catch (This is a catch)
That’s what I said I was going to
Then I said I was going this way
(It’s hot in paradise cakes)
Then this is what I do
(Asambe, ichu)

Then this thing is holding me back
Then this is a shock to me
That’s what I said I was going to
Then I said I was going this way (Ishu)
This is what I can do (This is what I can do)
Ay, Busta ong’ketsang

Oh, throw the girl don’t be afraid (Don’t be afraid)
Entombazan ‘unga wori (Unga wori)
Reece makes money (You make money, luck)
Oh, throw the girl don’t be afraid (Don’t be afraid)
Entombazan ‘unga wori (Unga wori)
Reece makes money (You make money, luck)

Oh, throw the girl don’t be afraid (Don’t be afraid)
Entombazan ‘unga wori (Unga wori)
Oh, throw the girl don’t be afraid (Don’t be afraid)
You make money (You make money), you say, let’s go, let’s go

You
There is a ring on this bell (on this bell)
Here’s an item that will make you cry.
This is the madness of umy sister (Umy sister)
This thing (This thing)
This thing (This thing)

There is a ring on this bell (on this bell)
Then this thing that makes the jitters (Amajita) cry
This is the madness of umy sister (Umy sister)
(Let’s go like this)
Then this (Asambe)
Then this thing (Let’s go, machine)

Then this is the thing that cries out to this bell
(Zuma Msholozi, Ngxamalala)
Then there is the thing that makes the jitters cry
That’s what’s driving my sister crazy
Then this thing
Then this thing

Then this is the thing that cries out to this bell
(Asambe)
Then there is the thing that makes the jitters cry
(Let’s wash, let’s wash)
That’s what’s driving my sister crazy
(Let’s go like this, let’s go)
Then this thing
Then this thing

Girl tell me why you are crying or why you are crying
She cries about Roto or the mice
I have a small dog
Here I am with Busta
Don’t tell me you’re crying

Tell me why you are crying or why you are crying
She cries about Roto or the mice
I have a small dog
Here I am with Busta
Don’t tell me you’re crying

Don’t tell me why
With Roto or mice
The dog is Busta 929
Don’t tell me you’re crying
Before we disappear

Reece Madlisa with Zuma
Mr A-ha, with Ngxamalala
You are a poor dog, a man who bites
No Busta 929
Tell us why, let’s go

Ay ‘Busta ong’ketsang
Let’s go to the machine (Let’s go)
Let’s go with my machine
(Asambe man Zuma my child Asambe)
The machine

In this home
This is the home
In this home
There is no home that does not fit
Don’t you hear