Rudeboyz – Shwele Lyrics - FindOutLyrics Rudeboyz – Shwele Lyrics - FindOutLyrics

Rudeboyz – Shwele Lyrics

Rudeboyz Shwele Lyrics, Shwele Lyrics by Rudeboyz ft DJ Tira Dladla Mshunqisi Shayo

If you can make it happen make it happen.
Ilabafana beh Gqom Gqom Gqom Gqom!!!
Eeh Zojiva Jiva……Eish heeh heh heh!
Zokdlalisela ama dragon zokudlalisela ama dragon eisha woza sho……Haiboo!!

It’s the RudeBoyz in the place to be… Ne Makoya Koya Rude Rude Rude RudeBoyz!!
Kuphuka dladla Mshunqisi lokhebeleeeh be Eh eh eh Wemame…… Oh right…….Woza Sho.

Shwele Nkosi…CELU SHWELE…Shwele Baba…HAWU SHWELE… Aw Bengxanyiwe.. Ha Shwele Aw Bengphuzile…HAIBO SWELE
Shwele Nkosi…Haah SHWELE…Shwele Baba…CELU SHWELE… Aw Bengxanyiwe … CELU SHWELE Aw Bengphuzile…CELU SHWELE

SHWELE..HAWU SHWELE SHWELE…SHWELE… SHWELE…SHWELE… SHWELE..
Celu Shwele… SHWELE..SHWELE SHWELE…SHWELE… SHWELE…SHWELE… SHWELE…Haah Celu Shwele

Aw yo-yo we-we Asambe Masive Asambe boy Kuphuka Andile kuphuka boy…. Awbatshele dladla Mshunqisi Fanaah Iyo ah iyo ah ..Ezase Afro….Eishh..ah Ezase Afro Asambe Asambe Asambe Asambe Asambe keh!!!……………..Tshisaa …Ooh Konakele!!

Tshela ma’hunnies. Namhlanje usuku lescathulo.
K’dlalu bearings shleli kamnandi iRude iphethe umshunqo.
Ungayithi vuh. Uthule uthi duh. Samba nabangan o’Mshuu. (Thu thu thu thu thu) (Thu thu thu thu thu)

Tshela ma’hunnies. Namhlanje usuku lescathulo.
K’dlalu bearings shleli kamnandi iRude iphethe umshunqo.
Ungayithi vuh. Uthule uthi duh. Samba nabangan o’Mshuu. (Thu thu thu thu thu) (Thu thu thu thu thu)
Celu Shwele…..Celu Shwele….Celu Shwele…. Celu Shwele…. Konakeleeeh!
Celu Shwele…..Celu Shwele….Celu Shwele…. Celu Shwele

Shwele Nkosi…CELU SHWELE…Shwele Baba…HAWU SHWELE… Aw Bengxanyiwe.. CELU Shwele Aw Bengphuzile…HAIBO SWELE
Shwele Nkosi…Haah SHWELE…Shwele Baba…CELU SHWELE… Aw Bengxanyiwe … CELU SHWELE Aw Bengphuzile…CELU SHWELE

SHWELE..HAWU SHWELE SHWELE…SHWELE… SHWELE…SHWELE… SHWELE..
Celu Shwele… SHWELE..SHWELE SHWELE…SHWELE… SHWELE…SHWELE… SHWELE Masive usenzani

Haah…Celu Shwele
Cheers to the good life Makoya ya yenza lento Aiboo Shout out to RudeBoyz
Esh ….Aibo njalo……
Sjijima ngetelezi baba Sjijima ngeteleziii
Intele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele Aibooooh!
Sjijima ngetelezi baba Sjijima ngeteleziii
Intele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele Aibooooh!

Rudeboyz Shwele Lyrics English Translation

If you can make it happen make it happen.
Ilabafana beh Gqom Gqom Gqom Gqom !!!
Eeh Zojiva Jiva …… Eish heeh heh heh!
For the new dragon to play with the new dragon come and say …… Haiboo !!

It’s the RudeBoyz in the place to be … Ne Makoya Koya Rude Rude Rude RudeBoyz !!
Break it up Mshunqisi lokhebeleeeh be Eh eh eh Wemame …… Oh right ……. Come on Sho.

Pardon me … PLEASE PLEASE … Pardon me … PLEASE PLEASE … Aw I was in a hurry
Pardon me … Haah PLEASE … Pardon me … PLEASE PLEASE … Aw I’m in a hurry … PLEASE PLEASE Aw I’m drunk … PLEASE PLEASE

SORRY..THO SORRY SORRY … SORRY … SORRY … SORRY … SORRY ..
Celu Shwele … SORRY … SORRY SORRY … SORRY … SORRY … SORRY … SORRY … Haah Celu Shwele

Aw yo-yo we-we Let’s go Let’s go Let’s go boy Let’s break up Andile break up boy …. Tell them to play Mshunqisi Fanaah …………….. Hot … Ooh Wrong !!

Pour the hunnies. Today is shoe day.
K’dlalu bearings have a good time Rude has a cigar.
Do not say vuh. Silently duh. Samba and friends of Mshuu. (Thu thu thu thu thu) (Thu thu thu thu thu)

Pour the hunnies. Today is shoe day.
K’dlalu bearings have a good time Rude has a cigar.
Do not say vuh. Silently duh. Samba and friends of Mshuu. (Thu thu thu thu thu) (Thu thu thu thu thu)
Celu Shwele ….. Celu Shwele …. Celu Shwele …. Celu Shwele …. Konakeleeeh!
Celu Shwele ….. Celu Shwele …. Celu Shwele …. Celu Shwele

Pardon me … PLEASE PLEASE … Pardon me … PLEASE PLEASE … Aw I’m in a hurry
Pardon me … Haah PLEASE … Pardon me … PLEASE PLEASE … Aw I’m in a hurry … PLEASE PLEASE Aw I’m drunk … PLEASE PLEASE

SORRY..THO SORRY SORRY … SORRY … SORRY … SORRY … SORRY ..
Celu Shwele … SORRY … SORRY SORRY … SORRY … SORRY … SORRY … SORRY Let’s hear what you are doing

Haah … Celu Shwele
Cheers to the good life Makoya did this Aiboo Shout out to RudeBoyz
Esh …. Aibo always ……
Sjijima ngezelezi baba Sjijima ngeteleziii
Telephone tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele A tele Aibooooh!
Sjijima ngezelezi baba Sjijima ngeteleziii
Telephone tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele tele A tele Aibooooh!