SB Maffija – Co to za bluza lanek? Lyrics - Find Out Lyrics SB Maffija – Co to za bluza lanek? Lyrics - Find Out Lyrics

SB Maffija – Co to za bluza lanek? Lyrics

SB Maffija Co to za bluza lanek Lyrics

Co to ma być, co to za bluza? Pyta się słuchacz
Nie dam ID, nie da też Puchacz, nie da ci nikt
Jest jedna sztuka, uszyła mi moja mamusia
Albo Sandrusia, nie dla lamusa jak ty, ta bluza
Za dobre kroje, za nowe stroje i za przeboje
Dzisiaj chcę pić

Co to ma być? Nie dam ID
Co to ma być? Nie dam ID
Co to ma być, co to ma być
Co to ma, co to ma, co to ma być

Dostałem Gucci od kochanej ciotki z USA
Kupię łańcuchy złote, ale dla mojego psa
Dziś na galowo się ubieram, imieniny mam
Co to za bluza, jak ją projektował
Dostałem Gucci od kochanej ciotki z USA
Kupię łańcuchy złote, ale dla mojego psa
Dziś na galowo się ubieram, imieniny mam
Co to za bluza, jak ją projektował

Dawaj ID, co to za bluza
Pyta się typ, pyta się dupa, kiedy mnie słucha
Nie mówię nic, twoje podróba, moje legit
Zaciął się suwak, Seba Rozpruwacz
Gdy gramy w klubach, to nie grasz ty
Tańczy jej dupa, dziary na udach
Jak widzi wuja, otwiera pysk

Co to ma być? Nie dam ID
Co to ma być? Nie dam ID
Co to ma być, co to ma być
Co to ma, co to ma, co to ma być

Dostałem Gucci od kochanej ciotki z USA
Kupię łańcuchy złote, ale dla mojego psa
Dziś na galowo się ubieram, imieniny mam
Co to za bluza, jak ją projektował
Dostałem Gucci od kochanej ciotki z USA
Kupię łańcuchy złote, ale dla mojego psa
Dziś na galowo się ubieram, imieniny mam
Co to za bluza, jak ją projektował

Mrugam ci okiem, dziś na parkiecie
Tanecznym krokiem, idę do ciebie
Jesteś niegrzeczna, tata cię spierze
Błagam cię, przestań (okej)
Jestem harcerzem

Co to ma być? Nie dam ID
Co to ma być? Nie dam ID
Co to ma być, co to ma być
Co to ma, co to ma, co to ma być

Dostałem Gucci od kochanej ciotki z USA
Kupię łańcuchy złote, ale dla mojego psa
Dziś na galowo się ubieram, imieniny mam
Co to za bluza, jak ją projektował
Dostałem Gucci od kochanej ciotki z USA
Kupię łańcuchy złote, ale dla mojego psa
Dziś na galowo się ubieram, imieniny mam
Co to za bluza, jak ją projektował

SB Maffija Co to za bluza lanek Lyrics English Translation

What is this, what is this sweatshirt? The listener asks
I will not give you an ID, neither will Puchacz, nobody will
There is one art, my mummy made me
Or Sandrusia, not for the lame like you, this sweatshirt
For good cuts, for new outfits and for hits
I want to drink today

What’s this gonna be? I will not give an ID
What’s this gonna be? I will not give an ID
What is this, what is this
What does it have, what does it have, what is it supposed to be

I got Gucci from my beloved aunt in the USA
I will buy gold chains, but for my dog
Today I dress for a gala dress, I have a name day
What is this sweatshirt, how he designed it
I got Gucci from my beloved aunt in the USA
I will buy gold chains, but for my dog
Today I dress for a gala party, I have a name day
What is this sweatshirt, how he designed it

Give me an ID, what’s this sweatshirt
Asks the type, asks the ass when he listens to me
I’m not saying anything, your trip, my ID
Jammed zipper, Seba the Ripper
When we play in clubs, you don’t play
Dancing her ass, tattoos on her thighs
As he sees his uncle, he opens his mouth

What’s this gonna be? I will not give an ID
What’s this gonna be? I will not give an ID
What is this, what is this
What does it have, what does it have, what is it supposed to be

I got Gucci from my beloved aunt in the USA
I will buy gold chains, but for my dog
Today I dress for a gala dress, I have a name day
What is this sweatshirt, how he designed it
I got Gucci from my beloved aunt in the USA
I will buy gold chains, but for my dog
Today I dress for a gala party, I have a name day
What is this sweatshirt, how he designed it

I’m blinking you, on the dance floor today
In a dancing step, I go to you
You’re rude, Daddy’s gonna beat you up
I’m begging you stop (okay)
I am a scout

What’s this gonna be? I will not give an ID
What’s this gonna be? I will not give an ID
What is this, what is this
What does it have, what does it have, what is it supposed to be

I got Gucci from my beloved aunt in the USA
I will buy gold chains, but for my dog
Today I dress for a gala party, I have a name day
What is this sweatshirt, how he designed it
I got Gucci from my beloved aunt in the USA
I will buy gold chains, but for my dog
Today I dress for a gala party, I have a name day
What is this sweatshirt, how he designed it