SB19 – SLMT Lyrics

SB19 Pagsibol EP Lyrics Tracklist

SB19 – Pagsibol EP Lyrics, Tracklist

SB19 SLMT Lyrics, SLMT Lyrics by SB19

Ako’y nagpapasalamat
Sa lahat ng sumabay sa paglalakbay ko
Papatungo sa ‘king pangarap
Lagi ko kayong tanaw sa paglipad

Oh-oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Sabi nila, ‘di ko raw kaya (hmm)
‘Lang mapapala, wala raw pag-asa
Bukambibig ng madla’y puro panggagaya
Pero salamat sa lahat ng naniwala

Naniwala, nawala lahat ng pangamba
Nagsimula magmula nu’ng makasama ka
‘Di ko na kailangan pa ng iba
Halika, may sikreto ako, atin-atin lang (Sing it!)

‘Lam mo ba? ‘Di makakaya nang wala ka, yeah
Walang makakatumbas sa atin kahit ano pa mang halaga

Ako’y nagpapasalamat (Thanks!)
Sa lahat ng sumabay sa paglalakbay ko
Patungo sa ‘king pangarap (Hey!)
Lagi ko kayong tanaw sa paglipad
Ako’y nagpapasalamat (Thanks!)
Sa mga naniwala sa ‘king abilidad
Sa paggapang ko na banayad (Hey!)
Tatanawin ko kayo sa ‘king paglipad

Salamat, sa-salamat, salamat
Thank you very much
Salamat, sa-salamat, salamat
Thank you very much

Please lang, ‘wag ka nang umalis, love
Kasi lagi-lagi na kitang nami-miss lang
Parang ‘di nagbayad, 1, 2, 3, hanggang peace lang
Dapat paramihin mo ng anim ‘yung tatlo para unlimited

Ang samahan, ‘lang hanggan
Kahit pa sukdulan ang mga karanasan
Walang ‘di kayang lagpasan
Kahit pa sa’n, ako ay lagi mong pasan
Minsan may bardagulan

‘Lang labing-siyam ‘pag walang labing-walong mga kayamanan
‘Yan ang dahilan ng matamis na karanasan
Kahit pa umulan ng kamalasan
‘Di ko na namalayan kasi lagi kang nariyan, yeah

Ako’y nagpapasalamat (Thanks!)
Sa lahat ng sumabay sa paglalakbay ko
Patungo sa ‘king pangarap (Hey!)
Lagi ko kayong tanaw sa paglipad
Ako’y nagpapasalamat (Thanks!)
Sa mga naniwala sa ‘king abilidad
Sa paggapang ko na banayad (Hey!)
Tatanawin ko kayo sa ‘king paglipad

Salamat, sa-salamat, salamat
Thank you very much
Salamat, sa-salamat, salamat
Thank you very much

Palagi mang ma-hopia, ‘di ka nagsasawa
S-L-M-T, nakuha mo ba? Ikaw ‘yung A
Palagi mang ma-hopia, ‘di ka nagsasawa
S-L-M-T nang sobra, mahalima, mahal ka ng lima

Oh-oh-oh (Salamat)
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh (Salamat)
Oh-oh-oh (Oh)
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh (Salamat)
Oh-oh-oh (Hmm)
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh (Oh)
Oh-oh-oh (Hmm)
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Written by; SB19
Album/EP; Pagsibol

SB19 SLMT Lyrics English Translation

I am grateful
To all who accompanied my journey
Towards the ‘king dream
I always watch you fly

Oh-oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

They said, ‘I can’t (hmm)
‘Just be blessed, there is no hope
The public’s word of mouth is pure imitation
But thank you to all who believed

Believe it or not, all apprehension is gone
It started when you were together
‘I don’t need anyone else
Come on, I have a secret, just ours (Sing it!)

‘Lam mo ba? ‘Can’t do without you, yeah
No one can equal us in any amount

I’m grateful (Thanks!)
To all who accompanied my journey
Towards the ‘king dream (Hey!)
I always watch you fly
I’m grateful (Thanks!)
To those who believe in ‘king ability
As I crawl gently (Hey!)
I will watch you on my flight

Thank you, to-thank you, thank you
Thank you very much
Thank you, to-thank you, thank you
Thank you very much

Please, don’t leave, love
Because I always miss you
It doesn’t seem to pay, 1, 2, 3, until peace
You must multiply the three by six for unlimited

The organization, ‘just forever
Even the most extreme experiences
Nothing can be surpassed
Even so, I am always your burden
Sometimes there is bardagulan

‘Just nineteen’ without eighteen treasures
That’s the reason for the sweet experience
Even if it rains misfortune
‘I didn’t realize you were always there, yeah

I’m grateful (Thanks!)
To all who accompanied my journey
Towards the ‘king dream (Hey!)
I always watch you fly
I’m grateful (Thanks!)
To those who believe in ‘king ability
As I crawl gently (Hey!)
I will watch you on my flight

Thank you, to-thank you, thank you
Thank you very much
Thank you, to-thank you, thank you
Thank you very much

You always get hopia, you never get tired
S-L-M-T, did you get it? You are the A.
You always get hopia, you never get tired
S-L-M-T too much, dear, five love you

Oh-oh-oh (Thanks)
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh (Thanks)
Oh-oh-oh (Oh)
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh (Thanks)
Oh-oh-oh (Hmm)
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh (Oh)
Oh-oh-oh (Hmm)
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh