Shimza & Darque – Kethiwe Lyrics ft. Sino Msolo

Shimza Kethiwe Lyrics

Shimza & Darque – Kethiwe Lyrics ft. Sino Msolo

Kethiwe Lyrics by Shimza Darque Sino Msolo

Khethiwe!! eeeh
Azange ndabubona ubuhle obungaka

Khethiwe!! eeeh
Azange ndabubona ubuhle obungaka

Ayi
Khethiwe
Khethiwe
Khethiwe
Khethiwe
Ndikuthandile
Thandile
Thandile
Thandile

Ayi
Khethiwe
Khethiwe
Khethiwe
Khethiwe
Ndikuthandile
Thandile
Thandile
Thandile

Intombazana entle kanje azange ndayibona
before
Mmmh
Ndibangathe ndijonga le na le
Hayi akukho nto
Mmmhh
Ishumi leminyaka ndingaboni igqiyazana elinje
Hayi ngawe
Sondela ntombazana sondela
Yiza sambe
Haaa weeh
Haaya ayih

Nditsho wena Qobokazana elihle zange
ndakubona before
Mmmmh
Sumana ujonga le na le
Ndithetha ngawe lo
Mmmmh
Ishumi leminyaka ndingaboni
Ingqiyazana elihle
Hayi njegawe
Sondela ntombazana
Yiza sambe
Sondela
Yiza sambe
Haaya ayih

Written by; Shimza, Darque, Sino Msolo

Shimza Kethiwe Lyrics ft Darque Sino Msolo

Shimza Kethiwe Lyrics In English Translation

Selected !! eeeh
I have never seen such beauty

Selected !! eeeh
I have never seen such beauty

Does not
Selected
Selected
Selected
Selected
I liked you
Thandile
Thandile
Thandile

Does not
Selected
Selected
Selected
Selected
I liked you
Thandile
Thandile
Thandile

I have never seen such a beautiful girl
before
Mmmh
I can almost see them here and there
No nothing
Mmmhh
For ten years I have not seen such a young woman
Not for you
Come closer girl come closer
Come on in, take a look
Haaa weeh
Haaya ayih

I mean you beautiful Lady never
i saw you before
Mmmmh
Just look at this and that
I’m talking about you
Mmmmh
Ten years I can’t see
A beautiful girl
Not like you
Come on girl
Come on in, take a look
Come closer
Come on in, take a look
Haaya ayih