Sjava – Luhle Ngani Lyrics

Sjava Luhle Ngani Lyrics, Luhle Ngani Lyrics by Sjava

Luhle ngani uthando lwakho kimi
Mangingayazi
Imfudumalo yalo
Muhle ngani umzimba wakho kimi
uma lingcolile iphakathi lakho
Luhle ngani uthando lwakho kimi mangingayazi imfudumalo yalo
Muhlengani umzimba wakho
Malincolile ingaphakathi lakho

Ngaphandle uyibhodwe elidlela bonke abasweleyo
Mina ngibulawa yindlala
Kwabanye uwumthombo
Mthombo ongashi
Mina ngibulawa ukoma
Abawuvali umlomo bebabaza ubuhle bakho
Bethi uyingilosi kodwa kimi uyis’Hogo
Malini lothando lwakho ngivele ngilukhokhele
Ngoba Ngiyabonga ukung’thanda itoho

Luhle ngani uthando lwakho kimi
Mangingayazi
Imfudumalo yalo
Muhle ngani umzimba wakho kimi
uma lingcolile iphakathi lakho
Luhle ngani uthando lwakho kimi mangingayazi imfudumalo yalo
Muhlengani umzimba wakho kimi
Malincolile ingaphakathi lakho

Kungani ungifihlela uthando lwakho cela uliveze
Engabe Kungani ungifihlela imizwa yakho Cela uyiveze
Uhambe uhlakula amasimu amanye amadoda eyakho igcwele ukhula
Iyanetha indlu yeGagu
Uhambe ufulela eminye imizi yamanye amadoda
Ubhidlika owakho
Iyanetha indlu yegagu

Luhle ngani uthando lwakho kimi
Mangingayazi
Imfudumalo yalo
Muhle ngani umzimba wakho kimi
uma lingcolile iphakathi lakho
Luhle ngani uthando lwakho kimi mangingayazi imfudumalo yalo
Muhlengani umzimba wakho kimi
Malincolile ingaphakathi lakho

Luhle ngani uthando lwakho kimi
Mangingayazi
Imfudumalo yalo
Muhle ngani umzimba wakho kimi
uma lingcolile iphakathi lakho
Muhle ngani ngani umzimba wakho kimi
Malincolile ingaphakathi lakho

Sjava Luhle Ngani Lyrics English Translation

How wonderful is your love for me!
I don’t know
Its warmth
How beautiful your body is to me
if your inside is dirty
How wonderful is your love for me, let me not know its warmth
Get your body ready
Let your insides be filthy

Outside you are a pot that caters to all the needy
I am starving
To some it is a source
An unburned source
I’m dying of thirst
They admire your beauty
They say you are an angel but to me you are Hell
How much of your love I just paid for it
Because Thank you for loving me part-time

How wonderful is your love for me!
I don’t know
Its warmth
How beautiful your body is to me
if your inside is dirty
How wonderful is your love for me, let me not know its warmth
Get your body ready for me
Let your insides be filthy

Why are you hiding your love from me? Please show it
Why you are hiding your feelings from me
You went and plowed the fields of other men and yours was full of weeds
It’s raining Gagu’s house
He has gone up to the roof of the houses of the other men
You are destroying your own
It’s raining coggy house

How wonderful is your love for me!
I don’t know
Its warmth
How beautiful your body is to me
if your inside is dirty
How wonderful is your love for me, let me not know its warmth
Get your body ready for me
Let your insides be filthy

How wonderful is your love for me!
I don’t know
Its warmth
How beautiful your body is to me
if your inside is dirty
How beautiful your body is to me
Let your insides be filthy