Sjava – Umcebo Lyrics

Sjava Umsebenzi EP Lyrics

Sjava – Umsebenzi EP Lyrics

Sjava Umcebo Lyrics

Umcebo Lyrics by SJAVA

Webaba mabacela kuwe
bacela amandla bacela umcebo
mina ngicela uthando
Nenhlakanipho
Webaba mabacela kuwe
Bacela amandla bacela umcebo
Mina ngicela uthando nenhlakanipho

Umcebo wemali
Endodoni enganalo uthando udala umona
nenzondo
Kugcina kuphume imphefumulo

Ayingozii Amandla Asezandleni zendoda
enganayo inhlakanipho
Iwasebenzisa ngendlela ewrong
Kugcine ngiphuma imphefumulo

Baba Ngicela isbusiso engiyophila naso
Ingunaphakade
Ngobaloku kwaseemhlabeni
Ngeke ngihambe nako kuyosala
Ayipheleli Ekfeni impiilo aypheleli emgodini
Ungakhohlwa ukuthi usazoba yidlozi mase
emndenini wakho
Baba Cela inhliziyo
Eyamukelayo

Ngizokwazi ukubhekana nezimo ezingehlelayo
Webaba mabacela kuwe
Bacela amandla bacela umcebo
Mina ngicela uthando
Nenhlakanipho
Webaba mabacela kuwe
Bacela amandla bacela umcebo
Mina ngicela uthando nenhlakanipho

Umcebo wemali
Endodoni enganalo uthando udala umona
Nenzondo
Kugcina kuphume imphefumulo

Ayingozii Amandla Asezandleni zendoda
Enganayo inhlakanipho
Iwasebenzisa ngendlela ewrong
Kugcine ngiphuma imphefumulo

Written by; Sjava
Released date; 7 December, 2020
Album/EP; Umsebenzi EP

https://www.youtube.com/watch?v=9BCjkTTr2j4

Umcebo Lyrics Sjava

    Lyrics Knowledge:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: