Sjava & Ndabo Zulu – Ushevu Lyrics

Sjava Ushevu Lyrics, Ushevu Lyrics by Sjava

Uyakhumbula uzama ukung’bulala
Ung’fakela ushevu waqeda wathatha iqatha kanti uzohlwa ukugeza izandla
Uyakhumbula uzama ukung’bulala
Ung’fakela ushevu waqeda wathatha iqatha kanti uzohlwa ukugeza izandla

Nawe uyakujuqa
Nawe uyakujuqa
Nawe uyakujuqa
Nawe uyakujuqa
Uyak’bulala ushevu
Kancane kancane
Kancane kancane
kancane kancane
Kancane
Kancane kancane
Kancane kancane
kancane kancane
Kancane

Isigujiwe mbili imgodi
Engabe elakabani leqhawe eliyosala enkundleni
Engabe umfazi kabani oyozila
Wemnakwethu ungang’zondi
Lento eyang’letha laykhaya nami
Ilena eyaletha nawe
Nami ngiyamthanda

Kancane kancane
Kancane kancane
kancane kancane
Kancane

Sjava Ushevu Lyrics English Translation

You remember trying to kill me
He poisoned her and took a piece of cloth and was about to wash his hands
You remember trying to kill me
He poisoned her and took a piece of cloth and was about to wash his hands

You too will be destroyed
You too will be destroyed
You too will be destroyed
You too will be destroyed
It kills poison
Little by little
Little by little
little by little
A little bit
Little by little
Little by little
little by little
A little bit

Two holes have been dug
Whose hero will be left on the field?
Whose wife will she fast for?
Don’t hate my brother
This is what brought me home
This is the one that brought you
I love her too

Little by little
Little by little
little by little
A little bit

    Lyrics Knowledge:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: