Skye Wanda – Sukuma Lyrics | Find Out Lyrics

Skye Wanda – Sukuma Lyrics

Skye Wanda Sukuma Lyrics, Sukuma Lyrics by Skye Wanda

Kwaze kwam’nandi ukuthandwa nguwe
Ufezekisa amaphupho ami
Mina-ke ngikhalela kuwe
Ngithokozela injabulo yami

Ngoba wen’ ung’thint’ emanonini, ng’yaz’fela
Nendlel’ omamatheka ngay’ iyang’dida
Asithi findo bopha, ndandath’ em’nyam’
Ngoba wen’ ung’thint’ emanonini, ng’yaz’fela

Sukuma bak’bone (ye, le, le, ye, le-le)
Oh, (Ye, le, le)
S’thandwa sami (ye, le, le, ye, le-le-le)
(Ye, le, le)
Sukuma bak’bone (ye, le, le, ye, le-le)
Oh yeah (Ye, le, le)
S’thandwa sami (ye, le, le, ye, le-le-le)
(Ye, le, le)

Wen’ ufike lapha wakh’ enhlizweni
Bengithi ‘ma ng’xoxel’ abantu ke, abakholwa
Mina ng’nok’fika kuwe ng’gcwel’ izinyembezi
Wen’ ungicamelis’ esifubeni

Ngoba wen’ ung’thint’ emanonini, ng’yaz’fela
Nendlel’ omamatheka ngay’ iyang’dida
Asithi findo bopha, ndandatho em’nyama
Oh baby ung’thint’ emanonini, ng’yaz’fela

Sukuma bak’bone (ye, le, le, ye, le-le)
Oh, (Ye, le, le)
S’thandwa sami (ye, le, le, ye, le-le-le)
(Ye, le, le)
Sukuma bak’bone (ye, le, le, ye, le-le)
Oh yeah (Ye, le, le)
S’thandwa sami (ye, le, le, ye, le-le-le)
(Ye, le, le)

Ye, le, le
Ye, le, le
Ye, le, le, ye, le-le
Ye, le, le, ye, le-le
Ye, le, le

Sukuma bak’bone
Ng’yak’cela
Ngifuna bonke bakwazi
Ukuthi ungowami
Ng’yak’cela, baby
Sukuma bak’bone
Ng’yak’cela
Ngifuna bonke bakwazi
Ukuthi ungowami

Sukuma bak’bone (ye, le, le, ye, le-le)
Oh, (Ye, le, le)
S’thandwa sami (ye, le, le, ye, le-le-le)
(Ye, le, le)
Sukuma bak’bone (ye, le, le, ye, le-le)
Oh yeah (Ye, le, le)
S’thandwa sami (ye, le, le, ye, le-le-le)
(Ye, le, le)

Skye Wanda Sukuma Lyrics English Translation

It’s so nice to be loved by you
He fulfills my dreams
And I cry out to you
I enjoy my happiness

Because you touched the fat, I died
And the way you smile at me is confusing
I’m not in the dark, I’m in the dark.
Because you touched the fat, I died

Move to see (ye, le, le, ye, le-le)
Oh, (Yes, yes, yes)
My love (ye, le, le, ye, ye, le-le-le)
(Yes, yes, yes)
Move to see (ye, le, le, ye, le-le)
Oh yeah (Ye, le, le)
My love (ye, le, le, ye, ye, le-le-le)
(Yes, yes, yes)

Come here to your heart
I would tell people, but they did not believe me
I came to you with tears in my eyes
You kiss me on the chest

Because you touched the fat, I died
And the way you smile at me is confusing
We don’t have a knot, a black ring
Oh baby don’t touch the fat, I’m dying

Move to see (ye, le, le, ye, le-le)
Oh, (Yes, yes, yes)
My love (ye, le, le, ye, ye, le-le-le)
(Yes, yes, yes)
Move to see (ye, le, le, ye, le-le)
Oh yeah (Ye, le, le)
My love (ye, le, le, ye, ye, le-le-le)
(Yes, yes, yes)

Yes, yes, yes
Yes, yes, yes
Yes, yes, yes, yes, yes
Yes, yes, yes, yes, yes
Yes, yes, yes

Get up and see
Please
I want everyone to know
That you are mine
Please, baby
Get up and see
Please
I want everyone to know
That you are mine

Move to see (ye, le, le, ye, le-le)
Oh, (Yes, yes, yes)
My love (ye, le, le, ye, ye, le-le-le)
(Yes, yes, yes)
Move to see (ye, le, le, ye, le-le)
Oh yeah (Ye, le, le)
My love (ye, le, le, ye, ye, le-le-le)
(Yes, yes, yes)