Sphectacula & DJ Naves – Masithandaza Lyrics

Sphectacula DJ Naves 10 Years And Counting Album Lyrics

Sphectacula & DJ Naves – 10 Years And Counting Album Lyrics

Masithandaza Lyrics Sphectacula & DJ Naves

Baba wethu osezulwini
Maliphathwe ngobuncwele igama lakho
Umbuso wakho mawufike
Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini
Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla
Usithethelele izono zethu
Njengoba nathi sibathethelela abasonayo

Ungasingenisi Ekulingweni (Kuzoba nje kube nje masithandaza)
Ungasingenisi Ekulingweni (Kuzoba nje kube nje masithandaza)
Kodwa usisindise kokubi (Uma sithandaza)
Uma sithandaza
Uma sithandaza
Uma sithandaza

Kuzoba nje Kube nje masithandaza!
Kuzoba nje Kube nje masithandaza!
Uma sithandaza
Uma sithandaza
Uma sithandaza
Uma sithandaza

Kuzoba nje Kube nje masithandaza
Kuzolunga
Nje kube nje masithandaza
Mama kuzolunga
Nje kube nje masithandaza
Mama kuzolunga
Nje kube nje masithandaza

Uma sithandaza
Uma sithandaza
Uma sithandaza!
Haibo Uma sithandaza

Uma sithandaza
Uma sithandaza
Uma sithandaza
Sihlal’ edolweni!
Uma sithandaza!

Umkhuleko unamandla
Uma sikhuleka ngokukholwa
uJesu yena ke aphendule
Akamlahli umuntu wakhe
Akamdeli umuntu wakhe

Umkhuleko unamandla
Uma sikhuleka ngokukholwa
uJesu yena ke aphendule
Akamlahli umuntu wakhe
Akamdeli umuntu wakhe

Kuzoba nje kube nje masithandaza
Mama kuzoba nje kube nje umasithandaza
Uma sithandaza
Uma sithandaza
Uma sithandaza
Uma sithandaza

Uma sithandaza
Uma sithandaza
Uma yebo baba

Uma sithandaza
Uma sithandaza
Kuzolunga
Uma sithandaza
Ehhe
Uma sithandaza
Thimomomomomo
Uma sithandaza
Thimomomomomo
Uma sithandaza
Uma sithandaza
Uma sithandaza
Uma sithandaza

Ungayeki
Uma sithandaza!
Ungayeki

Uma sithandaza
Kuzolunga
Uma sithandaza
Uma sithandaza
Uma sithandaza

Written by; Sphectacula & DJ Naves
Album/EP; 10 Years And Counting

Sphectacula & DJ Naves Masithandaza Lyrics