Szpaku – Afryka Lyrics

Szpaku Afryka Lyrics

Ja ciągle myślę o tym samym…
Stary Simba, ale nowe gady wkoło
Bierz ten hajs, ale zostaw zdrowie obok
Tak się bałem, że naszczałem w spodnie
Ten wers jak moja muza – nie ma sensu, albo miałeś podobnie
Wyobraźnia jest piękna
Dopóki Ci nie płata figli, nie widzisz piekła
Widzę scenę jak z horroru
Blady jak Gollum, słyszę głosy w rogu pokoju
Chcę uciec jak przed pierwszym koncertem
Ale lekką dałem przerwę, bo życie ponoć jest piękne
Jak skończy się lato nie macie o czym nawijać
Jak aligator na mój teren wbijam, pora zawijać

Tutaj musisz być lwem, albo zje Cię jakiś lew, młody
Podniesie go z podłogi

To safari pełne lwów, za nieśmiałych gubi jak busz
Dzika Afryka, nocami susz
Gibony, małpki, węże (u, a) – nasze chwilowe szczęście (u, u, a)
(Ooo) tu rządzi forsa, gdzie jest Wasz Bóg?
To safari pełne lwów, za nieśmiałych gubi jak busz
Dzika Afryka, nocami susz
Gibony, małpki, węże (u, a) – nasze chwilowe szczęście (u, u, a)
(Ooo) tu rządzi forsa, gdzie jest Wasz Bóg?

Miałem tu misję, żeby pozostać sobą
Żadne ambicje, nie chciałem żyć jak robot
Słowo, czarne chmury już za nami
Ale czasami mam stany na bani, że nikt nie zczai
U, u, witamy w dżungli
Tu za siano kupisz miłość i kumpli
Tu gepardy w nocy robią szelest krwawy
Ona sama, ich jest czterech do zabawy
Moje koty chcą godnego wynagrodzenia
Mieć na melanż, do palenia, ciuchy, buty zmieniać
Miałem Balenciagi, Gucci, Prady
A w tym samym gównie stałem Adikami (cza-czaisz?)
Jesteś bogaty, ale wady nie znikają
Sam się odbijałem od tych ścian jak człowiek pająk
Jesteś gruby, czy na wierzchu masz gnaty?
(Jebać), bo razem macie Glocki na szmaty

To safari pełne lwów, za nieśmiałych gubi jak busz
Dzika Afryka, nocami susz
Gibony, małpki, węże (u, a) – nasze chwilowe szczęście (u, u, a)
(Ooo) tu rządzi forsa, gdzie jest Wasz Bóg?
To safari pełne lwów, za nieśmiałych gubi jak busz
Dzika Afryka, nocami susz
Gibony, małpki, węże (u, a) – nasze chwilowe szczęście (u, u, a)
(Ooo) tu rządzi forsa, gdzie jest Wasz Bóg?

Szpaku Afryka Lyrics English Translation

I keep thinking about the same …
Old Simba, but new reptiles around
Take this cash, but leave your health nearby
I was so scared I pissed my pants
This line, like my muse – doesn’t make sense, or you had the same
Imagination is beautiful
Until he’s playing tricks on you, you can’t see hell
I see a scene like a horror movie
Pale as Gollum, I hear voices in the corner of the room
I want to escape like before the first concert
But I gave a slight break, because supposedly life is beautiful
When summer is over, you have nothing to talk about
As I am driving an alligator into my area, it’s time to wrap up

You must be a lion here, or some lion will eat you, young one
Pick it up off the floor

This is a safari full of lions, for the shy they lose like a bush
Wild Africa, drought at night
Gibbons, monkeys, snakes (u, a) – our momentary happiness (u, u, a)
(Ooo) this is money’s in charge, where’s your god?
This is a safari full of lions, for the shy they lose like a bush
Wild Africa, drought at night
Gibbons, monkeys, snakes (u, a) – our momentary happiness (u, u, a)
(Ooo) this is money’s in charge, where’s your god?

I had a mission here to remain myself
No ambitions, I didn’t want to live like a robot
Word, black clouds are behind us
But sometimes I feel like no one is off
U, u, welcome to the jungle
Here you can buy love and buddies for hay
Here cheetahs make a bloody rustle at night
She herself, there are four of them to play with
My cats want a decent salary
To have a melange, to smoke, clothes, shoes to change
I had Balenciaga, Gucci, Prada
And in the same shit I was standing Adikami (cza-czaisz?)
You are rich, but the flaws do not go away
I bounced off these walls myself like a spider man
Are you fat or do you have bits on top?
(Fuck) because you have Glocks for rags together

This is a safari full of lions, for the shy they lose like a bush
Wild Africa, drought at night
Gibbons, monkeys, snakes (u, a) – our momentary happiness (u, u, a)
(Ooo) this is money’s in charge, where’s your god?
This is a safari full of lions, for the shy they lose like a bush
Wild Africa, drought at night
Gibbons, monkeys, snakes (u, a) – our momentary happiness (u, u, a)
(Ooo) this is money’s in charge, where’s your god?