Teni – Game Over Lyrics

Teni Wondaland Album Lyrics

Teni – Wondaland Album Lyrics

Game Over Lyrics by Teni

Sexy! Haa!

O mu mi wo koro (A mo di abajo)
O tun mi si oho (A mo di abajo na)
A 10 omo ye kan mi kan mi (A mo di abajo)
O fun mi ni kini kini (A mo di abajo na)

Mary J for the man (A mo di abajo)
Hennessy for the night (A mo di abajo na)
Mo leran ye kan mi kan mi (A mo di abajo)
O fun mi ni kini kini (A mo di abajo na)

Ah, change over (Igbe gbe gbe)
Leg over (Igba gba gba)
I balance, roll over (Igbe gbe gbe)
As I touch am, game over (Igba gba gba)
Yeah
Change over (Igbe gbe gbe)
Leg over (Igba gba gba)
I balance, roll over (Igbe gbe gbe)
As I touch am, game over (Igba gba gba)

Like this, like that
Bounce it like that
Omo killi me yoyo
And I shoot am po po po
Fi owo yen soro, je ko wole
Fi e nu e lulu, ma 10 ma de
Omo kill me o yoyo
And I shoot am po po po

O mu mi wo koro (A mo di abajo)
O tun mi si oho (A mo di abajo na)
A 10 omo ye kan mi kan mi (A mo di abajo)
O fun mi ni kini kini (A mo di abajo na)

Mary J for the man (A mo di abajo)
Hennessy for the night (A mo di abajo na)
Mo leran ye kan mi kan mi (A mo di abajo)
O fun mi ni kini kini (A mo di abajo)

Ah, change over (Igbe gbe gbe)
Leg over (Igba gba gba)
I balance, roll over (Igbe gbe gbe)
As I touch am, game over (Igba gba gba)
Yeah
Change over (Igbe gbe gbe)
Leg over (Igba gba gba)
I balance, roll over (Igbe gbe gbe)
As I touch am, game over (Igba gba)

Like this, like that
Bounce it like that
Omo killi me o yoyo
And I shoot am po po po

Igbe gbe gbe
Igba gba gba
Igbe gbe gbe
Igba gba gba
Igbe gbe gbe
Igba gba gba
Igbe gbe gbe
Igba gba gba

Written by; Teni
Released date; 19 March, 2021
Album/EP; Wondaland

Teni Game Over Lyrics