The Cavemen., Made Kuti – Biri Lyrics

The Cavemen Biri Lyrics, Biri Lyrics by The Cavemen ft Made Kuti

Onye me rukwa lo onwe ya
Onye me rukwa lo onwe ya

I nwere Uche
I ga e kwere nwanne gi o

Biri ka m’biri

I nwere Uche
I ge kwere nwanne gi o

Biri ka m’biri

Onye me rukwa aru ya
Onye me rukwa l’onwe ya

I nwere Uche
I ge kwere nwanne gi o

Biri ka m’biri

I nwere Uche
I ge kwere nwanne gi o

Biri ka m’biri

I nwere Uche
I ge kwere mama gi o

Biri ka m’biri

I nwere Uche
I ge kwere brother gi o sister gi o

Biri ka m’biri