Tim Godfrey – Looking Out For Me Lyrics

Tim Godfrey Looking Out For Me Lyrics (feat. Mr M & Revelation)

Chukwu dike
Onye obi ebere le
My Beautiful lover
My ever present help
A ga me bu ru gi ekele
Nye gi otito
Nso puru
Bu ga ra gi JESUS
You keep looking after me

Oke mmuo
Eze ndi mmo
Mmuo ka mmuo
Mmuo ne lo mmuo
Jesus meh, Jesus meh
Okwa gi je ri je nelu mmiri
Oke ikuku
Ikuku na tu egwu
Jesus meh
You keep looking after me

Ihe ni le gba nyerem
Ne me tu chukwu no’bi
Ihe ni le gba nyerem
Ne me tu chukwu no’bi
Oga he kwe, ke’chiche ndi ro me zu
Eze you keep looking after me

I don’t know why you love me so
I don’t know why you care for me
You keep on fighting all my battles
You’re always looking out for me

Okwa gi ne cherem echiche oma
So gi ne cherem echiche oma
Jesus me
You keep looking out for me

Oke mmuo
Eze ndi mmo
Mmuo ka mmuo
Mmuo ne lo mmuo
Jesus meh, Jesus meh
Okwa gi je ri je nelu mmiri
Oke ikuku
Ikuku na tu egwu
Jesus meh
You keep looking after me

Ihe ni le gba nyerem
Ne me tu chukwu no’bi
Ihe ni le gba nyerem
Ne me tu chukwu no’bi
Oga he kwe, ke’chiche ndi ro me zu
Eze you keep looking after me

Merciful father
Your reckless love upon me
It’s indescribable
Unpollutable
Aga ma ko ra ole ko obu ru ole
Owe ri na bo
Aiyin ga aja ya ja
Agba n wa gba nwe
Ome mma
Ome ka si one kasi o ma ka si
Chi na cha ra m oku
Chi ne bu li me Lu
Chi di Ebube
Ebube ni mi Ebube
Oke Mmuo

Ihe ni le gba nyerem
Ne me tu chukwu no’bi
Ihe ni le gba nyerem
Ne me tu chukwu no’bi
Oga he kwe, ke’chiche ndi ro me zu
Eze you keep looking after me

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Tim Godfrey, Mr M & Revelation
  • Album: Greater
  • Released: 2023