Tommy Cash & Quebonafide – Benz-Dealer Lyrics

Tommy Cash Quebonafide Benz Dealer Lyrics
Tommy Cash & Quebonafide – Benz-Dealer Lyrics

Benz-Dealer Lyrics by Tommy Cash & Quebonafide

I’m alphabet tonight
Higher than a kite
Who trying to fight?
My future looking bright
I got everything you need
I got everything you got
I got everything you want
I’m that everything you not

(I) Alphabet tonight
(I) Higher than a kite
(I) Who trying to fight?
(I) My future looking bright
(I) I am always right
(I) Never had a type
(I) Want more sleep tonight
(I) Opened up the dyke
I sold my kidneys, sold my lungs to this rap game (rap game)
I sold my heart and my brain to this rap game (rap game)
Thank god, but I never sold my ass mate (ass mate)
I’m the money Zeus; I make the cash ring (cash ring)
I ain’t got the bust down, there’s nothing on my wrist (Yeah, hoe)
Heart and soul, God, but I never sold that bitch (Yeah, hoe)
Deep inside her cunt, scratch that, only signed her tits (Yeah, hoe)
Now she can have my kids (Yeah, hoe)

I got everything you need (I got), I got everything you got (I got)
I got everything you want, I’m that everything you not
I got everything you need (I got), I got everything you got (I got)
I got everything you want (want), I’m that everything you not (not)

Pachnę jak gazolina, leję Chanel na jej szyję
Gazolina; dzwoni do mnie Benz Dealer
I nie chodzi o ćpanie, kasa balsamem na ranę
Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj – bach
Pod Park Hyatt,
Problemy zostają z tyłu; niczego nie muszę od Somy
Oglądamy domy, jak znajomy chirurg, yo
Oglądamy większe, yo, beton i przeszklone wnętrze, yo
Walizka Rimowa, Jakub z Ciechanowa, chodź całować pierścień, yo
Mam cztery, a nie jeżdżę Audi, dresy Margieli, nie Sprandi
Za chwilę wywiady w i-D, mój dealer wydzwania z Bawarii
Dwieście na godzinę, patrzymy na gwiazdy
Połykamy ślinę i zagryzam wargi, yo
Nie bujam się z Barbie, ah (nie bujam się z Barbie)

I got everything you need (I got), I got everything you got (I got)
I got everything you want (I got), I’m that everything you not (got)
I got everything you need (I got), I got everything you got (I got)
I got everything you want (want), I’m that everything you not (not)

A, B, C, D, E, fuck you (fuck you)
Chcesz ze mną beef, no to zaraz ci kupię Wagyu (Wagyu)
Ręce spocone jakbym właśnie uciekł z łagru (łagru)
Znam grubszych Niemców niż twój stary wujek z Rajchu, yo

Written by; Tommy Cash, Quebonafide

Tommy Cash Benz-Dealer Lyrics ft Quebonafide

Tommy Cash Benz-Dealer Lyrics English Translation

I’m alphabet tonight
Higher than a kite
Who trying to fight?
My future looking bright
I got everything you need
I got everything you got
I got everything you want
I’m that everything you not

(I) Alphabet tonight
(I) Higher than a kite
(I) Who trying to fight?
(I) My future looking bright
(I) I am always right
(I) Never had a type
(I) Want more sleep tonight
(I) Opened up the dyke
I sold my kidneys, sold my lungs to this rap game (rap game)
I sold my heart and my brain to this rap game (rap game)
Thank god, but I never sold my ass mate (ass mate)
I’m the money Zeus; I make the cash ring (cash ring)
I ain’t got the bust down, there’s nothing on my wrist (Yeah, hoe)
Heart and soul, God, but I never sold that bitch (Yeah, hoe)
Deep inside her cunt, scratch that, only signed her tits (Yeah, hoe)
Now she can have my kids (Yeah, hoe)

I got everything you need (I got), I got everything you got (I got)
I got everything you want, I’m that everything you not
I got everything you need (I got), I got everything you got (I got)
I got everything you want (want), I’m that everything you not (not)

I smell like gasoline and pour Chanel over her neck
Gasoline; I’m calling from a Benz Dealer
And it’s not about taking drugs, cash with a balm for the wound
January, February, March, April, May – bah
Under the Park Hyatt,
Problems lag behind; I don’t need anything from Soma
We look at houses like a surgeon we know, yo
We’re looking at a bigger, yo, concrete and glass interior, yo
Rimow’s suitcase, Jakub from Ciechanów, come kiss the ring, yo
I have four, and I do not drive Audi, Margiela tracksuits, not Sprandi
In a moment, interviews at i-D, my calling dealer from Bavaria
Two hundred an hour, we’re looking at the stars
We swallow our saliva and bite my lips, yo
I’m not hanging out with Barbie, ah (I’m not hanging out with Barbie)

I got everything you need (I got), I got everything you got (I got)
I got everything you want (I got), I’m that everything you not (got)
I got everything you need (I got), I got everything you got (I got)
I got everything you want (want), I’m that everything you not (not)

A, B, C, D, E, fuck you (fuck you)
You want beef with me, then I’ll buy you Wagyu (Wagyu)
Sweaty hands like I just escaped from a labor camp
I know fatter Germans than your old uncle from Rajch, yo