TY Bello – Our King Lyrics

TY Bello Africa Awake Album Lyrics

TY Bello – Africa Awake Album Lyrics

Our King Lyrics by TY Bello

Our King
Our King

Our King
Our King

Our King
Our King

Our King
Our King

Our King
Our King

Our King
Our King

Our King
Our King

Our King
Our King

Our King
Our King

Written by; TY Bello
Album/EP; Africa Awake

 

TY Bello Our King Lyrics