Wanitwa Mos – Keneilwe Lyrics

Wanitwa Mos Keneilwe Lyrics (feat. Nkosazana Daughter, Master KG & Dalom Kids)

(Wanitwa mos)

Keneilwe ngwanake
O seke wa fellwa ke tshepo
O tsebe hore mathatha a lefase
Ha fele ngwanaka (oh ooh, oh ooh)
Tshotlego ke ya mang le mang
Tisetsa o mosadi
Botshelo bo re tshwaretse
Tse di bothloko le tse di monate ngwanaka

Tisetsa o mosadi
Botshelo bo re tshwaretse
Tse di bothloko le tse di monate ngwanaka
Oh oitshoke, oitshoke ngwanaka
Oh oitshoke, kgaitsedi ngwanaka
Oh oitshoke, oitshoke ngwanaka
Oh oitshoke, kgaitsedi ngwanaka

Themba kalibulali mntwanani
Ungahlal’ uhlal’ uhlel’ usebenza
Vel’ impilo inzima ngiyayazi
Maphupho ayafezeka mntanami
Khul’ uqin’idolo ngan’ yami
Oh oitshoke, oitshoke ngwanaka
Oh oitshoke, oitshoke ngwanaka
Oh kgaitsedi oitshoke ngwanaka
Keneilwe, oitshoke ngwanaka
Keneilwe, oitshoke ngwanaka
Keneilwe ngwanake
O seke wa fellwa ke tshepo
O tsebe hore mathatha a lefase
Ha fele ngwanaka (oh ooh, oh ooh)
Tshotlego ke ya mang le mang
Tisetsa o mosadi
Botshelo bo re tshwaretse
Tse di bothloko le tse di monate ngwanaka
Tisetsa o mosadi
Botshelo bo re tshwaretse
Tse di bothloko le tse di monate ngwanaka
Oh oitshoke, oitshoke ngwanaka
Oh oitshoke, kgaitsedi ngwanaka
Oh oitshoke, oitshoke ngwanaka
Oh oitshoke, kgaitsedi ngwanaka

Themba kalibulali ntwanani
Ungahlal’ uhlal’ uhlel’ usebenza
Vel’ impilo inzima ngiyayazi
Maphupho ayafezeka mntwanami
Khul’ uqin’idolo ngan’ yami
Oh oitshoke, oitshoke ngwanaka
Oh oitshoke, oitshoke ngwanaka
Oh kgaitsedi oitshoke ngwanaka
Keneilwe, oitshoke ngwanaka
Keneilwe, oitshoke ngwanaka

Wanitwa Mos Keneilwe Lyrics English Translation

(Wanitwa mos)

Keneilwe, my child
Don’t give up hope
Know that the problems of the world
There’s no end to my child (oh ooh, oh ooh)
Suffering is for everyone
Tisetsa you are a woman
Life is for us
The painful and the sweet, my child

Tisetsa you are a woman
Life is for us
The painful and the sweet, my child
Oh bear with me, bear with me, my child
Oh bear with me, sister my child
Oh bear with me, bear with me, my child
Oh bear with me, sister my child

Hopefully the caliper mntwanani
Ungahlal’ uhlal’ uhlel’ usebenza
Vel’ impilo is deep and stupid
The pipes were covered mntanami
Khul’ uqin’idolo is not a yami
Oh bear with me, bear with me, my child
Oh bear with me, bear with me, my child
Oh sister bear with me my child
Keneilwe, bear with me, my child
Keneilwe, bear with me, my child
Keneilwe, my child
Don’t give up hope
Know that the problems of the world
There’s no end to my child (oh ooh, oh ooh)
Suffering is for everyone
Tisetsa you are a woman
Life is for us
The painful and the sweet, my child
Tisetsa you are a woman
Life is for us
The painful and the sweet, my child
Oh bear with me, bear with me, my child
Oh bear with me, sister my child
Oh bear with me, bear with me, my child
Oh bear with me, sister my child

Hope the caliper fights
Ungahlal’ uhlal’ uhlel’ usebenza
Vel’ impilo is deep and stupid
The pipes were fed mntwanami
Khul’ uqin’idolo is not a yami
Oh bear with me, bear with me, my child
Oh bear with me, bear with me, my child
Oh sister bear with me my child
Keneilwe, bear with me, my child
Keneilwe, bear with me, my child

    Lyrics Knowledge:
  • Written by: Wanitwa Mos, Nkosazana Daughter, Master KG, Dalom Kids
  • Album: Keneilwe
  • Released: 2023