Young Leosia & Żabson – Jungle Girl Lyrics

Young Leosia Jungle Girl Lyrics, Jungle Girl Lyrics by Young Leosia ft Żabson

Jungle Girl, moje kwiaty z Cali
Amsterdamu i Hiszpanii
Szczyty eiffla jak te w Paris
Zapach lepszy od Armani
Jungle Girl, nocą dzika bestia
Non stop w głowach nie od święta
W torbie gelato torebka
Pójdzie z dymem jeszcze jedna

Jeszcze jedna
Jeszcze jedna
Jeszcze jedna
Jeszcze jedna
Wyszłam tu tylko po paczkę
Zobaczyłam ziomków paczkę
Wyciągają mnie na bankiet
Mieli dzisiaj dobrą passę

Już mnie nudzą te melanże, chociaż uzależnia parkiet
Miałam siedzieć z jointem w wannie
A nie kręcić nóżką zgrabnie, powabnie
Jak Michael… Jackson
Jeśli by umiał dance hall
Dla mnie to był popu king
Dla tych chłopców ja to queen
Z dżungli, jak różowo włosa Vi
Mocne uderzenie w bit
Skacze po drzewach jak małpka
Znowu dobra fazka
Świeży temat w samarkach
Candy na obrazkach
Wszystko tu pachnie owocami jak moje strawberry
Nie zadzieramy z władzami gdy dużo w kieszeni
Mam zieleni na własny użytek
Mocne dragi to zabytek
Chodzę w nocy z lekką głową
U was w nocy bazyliszek

Jungle Girl, moje kwiaty z Cali
Amsterdamu i Hiszpanii
Szczyty eiffla jak te w Paris
Zapach lepszy od Armani
Jungle Girl, nocą dzika bestia
Non stop w głowach nie od święta
W torbie gelato torebka
Pójdzie z dymem jeszcze jedna

Jeszcze jedna
Jeszcze jedna
Jeszcze jedna
Jeszcze jedna

Jungle Boys, zjaram to jak Malik
W kiermanie torba z cukierkami
Jaram w Tajlandii i jaram na Bali
Jaram to w miejscach w których się nie pali (oh)
Między ziomalami, jaram te skręty z tubylcami
Jaram to w Anglii i jaram w Finlandii
I jaram we Francji, ale zakręciło się w banii
Jaram to czasem sam ale wtedy nie jest tak funny
Czasem tutaj tracę czas, ale mi się wcale nie pali
Wyrosłem w dżungli na faceta, który umie zająć się swoimi sprawami
Sławniejsza żaba od Muppeta, swoją Ganje Mafie mam, jak Kali
Ja to nie Dr. Dolittle, nie gadam z psami
Raperzy sami podchodzą zbić wite, a później pierdolą coś za plecami
Jeśli taki z ciebie król dżungli, czemu po mieście bujasz się z gorylami
Ja wychowałem się wśród kundli, dlatego jestem tu tak wyszczekany

Jungle Girl, moje kwiaty z Cali
Amsterdamu i Hiszpanii
Szczyty eiffla jak te w Paris
Zapach lepszy od Armani
Jungle Girl, nocą dzika bestia
Non stop w głowach nie od święta
W torbie gelato torebka
Pójdzie z dymem jeszcze jedna

Jeszcze jedna
Jeszcze jedna
Jeszcze jedna
Jeszcze jedna

Young Leosia Jungle Girl Lyrics English Translation

Jungle Girl, my flowers from Cali
Amsterdam and Spain
Eiffel summits like the ones in Paris
Smell better than Armani
Jungle Girl, a wild beast at night
Non-stop in the minds not on holidays
A gelato handbag in a bag
One more will go up in smoke

One more
One more
One more
One more
I just came out here to get a package
I saw the homies a packet
They’re taking me to a banquet
They were on a winning streak today

I am already bored with these melanges, although the dance floor is addictive
I was going to sit with the joint in the bathtub
And not twist the leg neatly, charmingly
Like Michael … Jackson
If he could dance hall
It was pop king for me
To these boys, I’m the queen
From the jungle, like Vi’s pink hair
Hitting the beat hard
He jumps on trees like a monkey
Good phase again
Fresh topic in samarkas
Candy in the pictures
Everything here smells like my strawberry
We don’t mess with the authorities when a lot is in our pocket
I have greenery for my own use
Strong drugs are a monument
I walk lightly at night
At your basilisk at night

Jungle Girl, my flowers from Cali
Amsterdam and Spain
Eiffel summits like the ones in Paris
Smell better than Armani
Jungle Girl, a wild beast at night
Non-stop in the minds not on holidays
A gelato handbag in a bag
One more will go up in smoke

One more
One more
One more
One more

Jungle Boys, I eat it like Malik
A bag with candy in a fair
I eat in Thailand and I smoke in Bali
I smoke it in places that don’t burn (oh)
Between the homies, I do these jams with the natives
I eat it in England and I smoke it in Finland
And I smoke in France, but it turned into a bum
I drink it myself sometimes, but then it’s not that funny
Sometimes I waste my time here, but I don’t burn at all
I grew up in the jungle to be a guy who can go about his business
More famous frog than Muppet, I have my Ganje Mafie, like Kali
I’m not Dr. Dolittle, I don’t talk to dogs
The rappers come over to beat the wite themselves, and then they fuck something behind their backs
If you are such a king of the jungle, why do you hang around town with gorillas?
I grew up among mongrels, that’s why I’m so barked out here

Jungle Girl, my flowers from Cali
Amsterdam and Spain
Eiffel summits like the ones in Paris
Smell better than Armani
Jungle Girl, a wild beast at night
Non-stop in the minds not on holidays
A gelato handbag in a bag
One more will go up in smoke

One more
One more
One more
One more