Young Leosia – Szklanki Lyrics

Young Leosia Szklanki Lyrics, Szklanki Lyrics by Young Leosia

Gram sety gorące jak Diplo, cały kraj się jara moją ksywką
Cały kraj jara się moją bibką, kiedy za stołem miksuję ten hip-hop
Miksuję ten hip-hop, wszystko co zrobiłam to było dopiero intro
Z dancehallem miksuję ten hip-hop (bomboclaat)
Skaczesz na parkiecie, a zrobiło się już widno
Kiedyś to codziennie miałam klub, teraz mam tu pełny stół
Z ziomalami dzielę się na pół, każdy ruch to wspólny move
Chcę dostać ordery królowej imprezy, a potem królowej afterów (czemu?)
Bo mi się należy (tak jest), wie każdy kto ze mną coś przeżył

Noce nie bywają spokojne, będzie trzeba to pójdę na wojnę
Na ulicy w świecącej kurtce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień
Bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety
Oddajcie lokale i hajs, nie cenzurujcie poety

Czekam aż znowu będziemy popijać Bacardi w klubie ze szklanki
Gdy na parkiecie nasze fanki, a na głośniku Nicki i Cardi
Nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też bywa funky
Kiedy wpadają koleżanki, zaczynają się hulanki
Czekam aż znowu będziemy popijać Bacardi w klubie ze szklanki
Gdy na parkiecie nasze fanki, a na głośniku Nicki i Cardi
Nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też bywa funky
Kiedy wpadają koleżanki, zaczynają się hulanki

Wbijaj do mnie na house party (okej), z nami bawią się sąsiadki (tak jest)
Najpierw kozackie wieczory, potem w radiu Bolesne Poranki
Mój typ melanżu to takie tańczone, rąk pełna sala przez noc i przez dobę
Buja się cały klub z nogi na nogę, chcę już wieczory spędzać poza domem

Zawsze stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll
Tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką
Chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno
W moim mieście chodzi tylko o jedno

Czekam aż znowu będziemy popijać Bacardi w klubie ze szklanki
Gdy na parkiecie nasze fanki, a na głośniku Nicki i Cardi
Nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też bywa funky
Kiedy wpadają koleżanki, zaczynają się hulanki
Czekam aż znowu będziemy popijać Bacardi w klubie ze szklanki
Gdy na parkiecie nasze fanki, a na głośniku Nicki i Cardi
Nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też bywa funky
Kiedy wpadają koleżanki, zaczynają się hulanki

Young Leosia Szklanki Lyrics English Translation

I play sets hot like Diplo, the whole country is crazy about my nickname
The whole country blazes with my party when I mix this hip-hop at the table
I mix this hip-hop, all I did was just the intro
I mix this hip-hop with dancehall (bomboclaat)
You jump on the dance floor and it is already light
I used to have a club every day, now I have a full table here
I split in half with my homies, every move is a common move
I want to get the Queen of the Party and then the Queen of the After Party (why?)
Because I deserve (yes), everyone who has experienced something with me knows

Nights are not peaceful, I will have to go to war
In the street in a glowing Moncler jacket, I’ll fight to get my memories back
Because you want to take this time and these joyful banquets from us
Give up the premises and the money, don’t censor the poet

Waiting for us to sip Bacardi again at the club from the glass
When our fans are on the dance floor, and Nicki and Cardi on the loudspeaker
Don’t tell anyone, we’re breaking the rules, because the house is also funky too
When my friends drop in, the revel begins
Waiting for us to sip Bacardi again at the club from the glass
When our fans are on the dance floor, and Nicki and Cardi on the loudspeaker
Don’t tell anyone, we’re breaking the rules, because the house is also funky too
When my friends drop in, the revel begins

Come to me at the house party (okay), our neighbors play with us (that’s right)
First, Cossack evenings, then Bolesne Poranki on the radio
My type of melange is that danced, hands full hall night and day
The whole club is swinging from foot to foot, I want to spend my evenings outside the house

Always stand behind the DJ where the bankroll is falling down from the sky
Where the chicks are sure to dance, they shine with their dresses
They go with a purse where the boys only want one thing
There is only one thing in my city

Waiting for us to sip Bacardi again at the club from the glass
When our fans are on the dance floor, and Nicki and Cardi on the loudspeaker
Don’t tell anyone, we’re breaking the rules, because the house is also funky too
When my friends drop in, the revel begins
Waiting for us to sip Bacardi again at the club from the glass
When our fans are on the dance floor, and Nicki and Cardi on the loudspeaker
Don’t tell anyone, we’re breaking the rules, because the house is also funky too
When my friends drop in, the revel begins