Young Leosia – Wyspy Lyrics

Young Leosia Wyspy Lyrics, Wyspy Lyrics by Young Leosia

Chciałabym znowu być w Santiago de Cuba
Tańczyć tam dancehall, chodzić po klubach
Jeść słodkie mango, pływać w jeziorach
Pić rum z limonką, nieważne, jaka pora
Chociaż teraz ciągle jesteśmy w Polsce
To z tobą dni są tak samo gorące
Dlatego chcę cię kiedyś zabrać tam ze sobą
Też masz te rytmy w sercu z brazylijską stopą
Takich jak ja i ty
Nie znają nawet Karaiby (nie, nie, nie!)
I to jest piękne
Codziennie budzę się z uśmiechem (yeah, yeah!)
Czekają na nas Galapagos
I czeka na nas Santorini
Potrzebny mi tam tylko twój głos
Spokojny jak ci jogini

Nie mogę spać
Za dużo mam dziś w planach
Znów jadę grać
Tak dużo miast na mapach
Chcę cię zabrać tam
Gdzie stolicą Hawana
Daj mi tylko czas
Tak dużo wysp na mapach

Bez supermocy jak Batman (Batman)
Całe życie to szach-mat (szach-mat)
Tutaj każda porażka-rażka
Robi z ciebie giganta
Choć nie jestem jak Badman
Wersy hot jak Jamajka
Czasem czuję się rasta
Lecz już z tego wyrastam (yeah, yeah!)
Postawię wszystko to na jedną kartę
Mam dwadzieścia jeden lat, moje życie to blackjack
Wygrywam tu każdą partię
Obliczam ten profit, tak szybko jak bankier
Nie wiem, czy to wygrywanie jeszcze ma znaczenie
Bo jest mi tu tak dobrze, kiedy jestem obok ciebie
Będę dziś pracować dłużej, no bo dalej wierzę
Że za jakiś czas kupimy sobie dom z basenem

Nie mogę spać
Za dużo mam dziś w planach
Znów jadę grać
Tak dużo miast na mapach
Chcę cię zabrać tam
Gdzie stolicą Hawana
Daj mi tylko czas
Tak dużo wysp na mapach

Nigdy nie obstawiłam losu na aukcji
Od dawna gotowa na to życie w branży
Mordko, tu nie ma niczego bez pracy
Trenuję tę muzykę już od pierwszej klasy
Prognozuję mocny wzrost swoich akcji
Hej, kochanie, jeszcze będziemy bogaci
Obiecuję sobie ślub na Hawaii
Staniemy się wielcy, chociaż kochamy się mali

Nie mogę spać
Za dużo mam dziś w planach
Znów jadę grać
Tak dużo miast na mapach
Chcę cię zabrać tam
Gdzie stolicą Hawana
Daj mi tylko czas
Tak dużo wysp na mapach

Young Leosia Wyspy Lyrics English Translation

I would like to be in Santiago de Cuba again
To dance there, go to clubs
Eat sweet mangoes, swim in the lakes
Drink rum with lime, no matter what the time
Although we are still in Poland now
Days are just as hot with you
That’s why I want to take you there with me someday
You also have these beats in your heart with the Brazilian Foot
Such as me and you
They don’t even know the Caribbean (no, no, no!)
And this is beautiful
Everyday I wake up with a smile (yeah, yeah!)
The Galapagos are waiting for us
And Santorini is waiting for us
All I need is your voice there
As calm as those yogis

I can not sleep
I have too much in my plans today
I’m going to play again
So many cities on the maps
I want to take you there
Where is the capital of Havana
Just give me time
So many islands on the maps

Without superpowers like Batman (Batman)
All life is checkmate (checkmate)
Every failure here
Makes you a giant
Though I’m not like Badman
Hot lines like Jamaica
I feel like rasta sometimes
But I’m already growing out of it (yeah, yeah!)
I’ll put it all on one card
I’m twenty-one years old, my life is blackjack
I win every game here
I calculate this profit as fast as the banker
I don’t know if this winning still matters
Because I feel so good here when I’m next to you
I will work longer today, because I still believe
That in some time we will buy a house with a swimming pool

I can not sleep
I have too much in my plans today
I’m going to play again
So many cities on the maps
I want to take you there
Where is the capital of Havana
Just give me time
So many islands on the maps

I never staked a bet at an auction
She has long been ready for this life in the industry
Mordka, there is nothing without a job here
I’ve been training this music since the first grade
I forecast a strong increase in my shares
Hey, honey, we’ll still be rich
I promise myself a wedding in Hawaii
We will become great, although we love each other little

I can not sleep
I have too much in my plans today
I’m going to play again
So many cities on the maps
I want to take you there
Where is the capital of Havana
Just give me time
So many islands on the maps