Zakes Bantwini & Kasango – Osama Lyrics - Find Out Lyrics Zakes Bantwini & Kasango – Osama Lyrics - Find Out Lyrics

Zakes Bantwini & Kasango – Osama Lyrics

Zakes Bantwini Osama Lyrics, Osama Lyrics Zakes Bantwini ft Kasango

Omapadikero osonakoluna
Saniladikero osonakoluna
Osonakoluna, osonakoluna
Omapadikero osonakoluna
Saniladikero osonakoluna
Osonakoluna, osonakoluna

Ohh hoo hoooooo
Ohh hoo hoooooo
Lilongwe sawuaa
Angola nekiwa
Osonakoluna
Ohh hoo hoooooo
Ohh hoo hoooooo
Makeba sawuaa
Fela Kuti nekiwa
Osonakoluna, osonakoluna

Oh zomanule
Iniima nomanule
Oh nomanuaa
Iniima nomanuaa
Oh zomanule
Iniima nomanule
Oh nomanuaa
Iniima nomanuaa

Omapadikero osonakoluna
Saniladikero osonakoluna
Osonakoluna, osonakoluna
Omapadikero osonakoluna
Saniladikero osonakoluna
Osonakoluna, osonakoluna

Ohh hoo hoooooo
Ohh hoo hoooooo
Lilongwe sawuaa
Angola nekiwa
Osonakoluna
Ohh hoo hoooooo
Ohh hoo hoooooo
Makeba sawuaa
Fela Kuti nekiwa
Osonakoluna, osonakoluna

Oh zomanule
Iniima nomanule
Oh nomanuaa
Iniima nomanuaa
Oh zomanule
Iniima nomanule
Oh nomanuaa
Iniima nomanuaa

Zakes Bantwini Osama Lyrics English Translation

Omapadikero osonakoluna
Saniladikero osonakoluna
Osonakoluna, osonakoluna
Omapadikero osonakoluna
Saniladikero osonakoluna
Osonakoluna, osonakoluna

Ohh hoo hoooooo
Ohh hoo hoooooo
Lilongwe sawuaa
Angola nekiwa
Osonakoluna
Ohh hoo hoooooo
Ohh hoo hoooooo
Makeba sawuaa
Fela Kuti nekiwa
Osonakoluna, osonakoluna

Oh zomanule
Iniima nomanule
Oh nomanuaa
Iniima nomanuaa
Oh zomanule
Iniima nomanule
Oh nomanuaa
Iniima nomanuaa

Omapadikero osonakoluna
Saniladikero osonakoluna
Osonakoluna, osonakoluna
Omapadikero osonakoluna
Saniladikero osonakoluna
Osonakoluna, osonakoluna

Ohh hoo hoooooo
Ohh hoo hoooooo
Lilongwe sawuaa
Angola nekiwa
Osonakoluna
Ohh hoo hoooooo
Ohh hoo hoooooo
Makeba sawuaa
Fela Kuti nekiwa
Osonakoluna, osonakoluna

Oh zomanule
Iniima nomanule
Oh nomanuaa
Iniima nomanuaa
Oh zomanule
Iniima nomanule
Oh nomanuaa
Iniima nomanuaa