Zameka – Imithandazo Lyrics - Find Out Lyrics Zameka – Imithandazo Lyrics - Find Out Lyrics

Zameka – Imithandazo Lyrics

Zameka Imithandazo Lyrics

Ahhh ahhh ohhhh ahhh ahhhh oh ohhhh
Imithandazo yakho
Ayi weli pantsi
Imikhuleko yakho
Ayi weli pantsi
Yeyeeee
Mama
Mama
Mama
Mama
Mama
Mama
Mama
Mama

Sula I’nyembezi zakho
Ngizoku jabulisa
Mzali wami
Ngizo gwebi i’ndlala mina
Ngizo gwebi i’ndlala mina
Ngizoku jabulisa mzali wami
Ngicela ithemba lakho
Ngizo gwebi i’ndlala mina
Ngizo gwebi i’ndlala mina
Ngizoku jabulisa mzali wami

Ahhh ahhh ahhh ohhh ahhh
Imithandazo yakho
Ayi weli pantsi
Imikhuleko yakho
Ayi weli pantsi
Yeyeeee
Mama
Mama
Mama
Mama
Mama
Mama
Mama
Mama