Amanda Black & Kwesta – kutheni na Lyrics - Find Out Lyrics Amanda Black & Kwesta – kutheni na Lyrics - Find Out Lyrics

Amanda Black & Kwesta – kutheni na Lyrics

Amanda Black kutheni na Lyrics ft Kwesta, kutheni na Lyrics by Amanda Black ft Kwesta

Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,

Ban ozondphelezela koluhambo loknyamezela
Mandla am ayaphela ayaphela phela
Ngakhalis umlozi nothing
Ndiculi iculo abandiva
Ngakhalis umlozi nothing
Nothing, nothing

Kodwa impilo bethuna why it gotta be so cruel
Kodwa impilo bethuna I just don’t know what to do

Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,

Look I don’t wanna write about pain anymore
I’m afraid I might forget to feel the opposite
But I don’t wanna lie that shit would pain me even more
And maybe if I pen it I may just accomplish it
Kusayiloku phanda kau same ndaba ndaba since ngisese yintwana kau
Ngisa bhalabhala and I made it out somehow
Sometimes I wonder why cos bes’bhaya esingana plan
Ahh sizobona kuhlanganani and waar kwakhanya
And I put it all back in the hood for safe keeping
Ngaqubula amagenge iflag li raise(we)
Sathola into yokuhlafuna instead of day dreaming
Then I lost Pantsula to the same streets

Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,
Iyo kutheni na,

Amanda Black kutheni na Lyrics English Translation

Why,
Why,
Why,
Why,
Why,
Why,
Why,
Why,

Ban will accompany me on this journey of endurance
My energy is running out
I whistled nothing
I sing a song they don’t hear
I whistled nothing
Nothing, nothing

But life in the grave is why it gotta be so cruel
But life in the grave I just don’t know what to do

Why,
Why,
Why,
Why,
Why,
Why,
Why,
Why,

Look I don’t wanna write about pain anymore
I’m afraid I might forget to feel the opposite
But I don’t wanna lie that shit would hurt me even more
And maybe if I pen it I may just accomplish it
I have been researching the same story since I was still a child
I wrote it and I made it out somehow
Sometimes I wonder why cos bes’bhaya is not a plan
Ahh we’ll see the reunion and waar light up
And I put it all back in the hood for safe keeping
I raised the gang flags raise (we)
We found something to chew instead of day dreaming
Then I lost Pantsula to the same streets

Why,
Why,
Why,
Why,
Why,
Why,
Why,
Why,