Ami Faku – Ndikhethe Wena Lyrics

Ami Faku Ndikhethe Wena Lyrics, Ndikhethe Wena Lyrics by Ami Faku

Ndandihleli ndedwa
Wazoncuma nam
Ndathatheka zibekwa
Ndithand’ubuhle bakho baby
Ndiyababona bonke
Akekho ofana nawe
Usisiphiwo kum

Kubobonke ndikhethe wena (Ndikhethe wena)
Kubobonke ndikhethe wena (Ndikhethe wena)

Ebumnyamemi
Ndimameli ntliziyo yam
Inombuzo othi
Ungandonwabisa
Ubomi bami bonke
Ndifunana nomuntu onguwe
Bendiphelelwe lithemba
Kwakhanya ngawe

Kubobonke ndikhethe wena (Ndikhethe wena)
Kubobonke ndikhethe wena (Ndikhethe wena)

Xa ndihleli nawe
Amehlo akho agcwel’uthando
Kubobonke, sthandwa sam, ndikhethe wena (Ndikhethe wena)
Kubobonke ndikhethe wena (Ndikhethe wena)
Kubobonke ndikhethe wena (Ndikhethe wena)

Ami Faku Ndikhethe Wena Lyrics English Translation

I was sitting alone
He smiled at me
I fell in love with them
I love your beauty baby
I see them all
There is no one like you
You are a gift to me

For everyone I have chosen you (I have chosen you)
For everyone I have chosen you (I have chosen you)

In the dark
I listen to my heart
It has a question
You can make me happy
My whole life
I’m looking for someone like you
I was devastated
It was light on you

For everyone I have chosen you (I have chosen you)
For everyone I have chosen you (I have chosen you)

When I’m with you
Your eyes are full of love
For all, my dear, I have chosen you (I have chosen you)
For everyone I have chosen you (I have chosen you)
For everyone I have chosen you (I have chosen you)