Azana – Umaqondana Lyrics

Azana Ingoma Album Lyrics
Azana – Ingoma Album Lyrics

Umaqondana Lyrics by Azana

Ngiyehla ngiyenyuka
Angimutholi umaqondana
Izinsuku ziyedlula
Angisitholi isithandwa sam

Bayabusa abalitholiluthando
Abathi sofa silahlane
Bayabusa abalitholiluthando
Abathi nalubambo Iwami

Ngithi ngishona ngala
Ngithi ngishona ngale
Angimutholi umaqondana
Ngithi ngishona ngala
Ngithi ngishona ngale
Angimutholi umaqondana

Kuvele kube mnyama mese sekuzokhanya
Ngoba kusasemnyama
Ngyathemba kuzokhanya
Kuvele kube mnyama mese sekuzokhanya
Ngoba kusasemnyama
Ngyathemba kuzokhanya

Ngithi ngishona ngala
Ngithi ngishona ngale
Angimuthol’umaqondana
Ngithi ngishona ngala
Ngithi ngishona ngale
Angimuthollumaqondana

Ngithi ngishona ngala
Ngithi ngishona ngale
Angimutholi umaqondana
Ngithi ngishona ngala
Ngithi ngishona ngale
Angimutholi umaqondana

Andimfumani usofa silahlane wam (Sofa
silahlame wam)
Andisifumani isthandwa sentliziyo yam
(Setliziyo yam yam)
Kazba uphi yena, yena uzovuyisana nam
Kaziba utshonephi nayena, ozohlekisa nam
Oh nam ndiniwe
Kuvele kube mnyama mese sekuzokhanya

Ngoba kusasemnyama
Ngyathemba kuzokhanya
Kuvele kube mnyama mese sekuzokhanya
Ngoba kusasemnyama
Ngyathemba kuzokhanya
Ngithi ngishona ngala
Ngithi ngishona ngale
Angimutholi umaqondana

Ngithi ngishona ngala
Ngithi ngishona ngale
Angimutholi umaqondana
Ngithi ngishona ngala
Ngithi ngishona ngale
Angimutholi umaqondana

Ngithi ngishona ngala
Ngithi ngishona ngale
Angimutholi umaqondana

Maqondana wam ushone phi na? ai
Maqondana wam ushone phi na? ai
Maqondana wam ushone phi na? ai
Maqondana wam ushone phi na? ai

Written by; Azana
Released date; 15 December, 2020
Album/EP; Ingoma

Azana Umaqondana Lyrics