Bassie – Senze Njani Lyrics - Find Out Lyrics Bassie – Senze Njani Lyrics - Find Out Lyrics

Bassie – Senze Njani Lyrics

Bassie Senze Njani Lyrics, Senze Njani Lyrics by Bassie ft T-Man SA

Ngavuswa yiPhone call
Bathi uButhi uboshiwe
Ngazama nok’mokola
Bathi ixesha limkile

Umuphakath’ ungbheka ngenzondo
Abazali baphoxwa yiloko
Ngachonch’imali yabo
Ngachonch’imali yabo
NoAunt udaisa umzimba uphoxwa yisimo

Senze njani
Ngenze njani
Senze njani
Ngenze njani
Ngenze njani

Senze njani
Makungena uthando nokuWondlwa nokuWondlwa nokuWondlwa
Senze njani
Buka ubaba uth’ngiyo’zoz’bona ngizoz’bona ngizoz’bona ngizoz’bona
Senze njani
Nazi iy’ngani zibheke mina, ziThembe mina, ziFuna mina
Senze njani
Makungena uthando nokuWondlwa nokuWondlwa noku
KuWondla, Kondlwa
Wondla, Wondlwa

KuWondla, Kondlwa
Wondla, Wondlwa
KuWondla, Kondlwa
Wondla, Wondlwa
KuWondla, Kondlwa
Wondla, Wondlwa
KuWondla

Haaliweeeee heeheee
Ahhh bengingaz’miselanga
IyNgani ziBheke mina
Bengaz,miselaaaaaa

KuWondla, Kondlwa
Wondla, Wondlwa
KuWondla, Kondlwa
Wondla, Wondlwa
KuWondla, Kondlwa
Wondla, Wondlwa
KuWondla, Kondlwa
Wondla, Wondlwa

Senze njani
Makungena uthando nokuWondlwa nokuWondlwa nokuWondlwa
Senze njani
Buka ubaba uth’ngiyo’zoz’bona ngizoz’bona ngizoz’bona ngizoz’bona
Senze njani
Nazi iy’ngani zibheke mina, ziThembe mina, ziFuna mina
Senze njani
Makungena uthando nokuWondlwa nokuWondlwa noku

Bassie Senze Njani Lyrics English Translation

I was woken up by a phone call
They said Buthi had been arrested
I tried my best
They say the time is gone

The public looks at it with contempt
The parents were devastated
So much for their money
In addition to their money
And Aunt sells the body is embarrassed by the situation

How we did it
How I did it
How we did it
How I did it
How I did it

How we did it
Let love and nurture and nurture and nurture
How we did it
Look at what my father said I will see I will see I will see I will see
How we did it
Here’s why they look at me, trust me, look for me
How we did it
Let love and nurturing come into play
It feeds, nourishes
Feed, Feed

It feeds, nourishes
Feed, Feed
It feeds, nourishes
Feed, Feed
It feeds, nourishes
Feed, Feed
It feeds it

Haaliweeeee heeheee
Ahhh I didn’t mean to
Why are they looking at me
Bengaz, miselaaaaaa

It feeds, nourishes
Feed, Feed
It feeds, nourishes
Feed, Feed
It feeds, nourishes
Feed, Feed
It feeds, nourishes
Feed, Feed

How we did it
Let love and nurture and nurture and nurture
How we did it
Look at what my father said I will see I will see I will see I will see
How we did it
Here’s why they look at me, trust me, look for me
How we did it
Let love and nurturing come into play