Berita – Ungandibulali Lyrics

Berita Ungandibulali Lyrics

Berita – Ungandibulali Lyrics

Berita Ungandibulali Lyrics

Ndicela ungandibulali
Ndicela ungandidl wenguli
Ndicela ungandibulali
Ndicela ungandidl wenguli

Bekumele ndivikelwa nguwe
Bekumele ndithandwa nguwe
Bekumele ndikhuselwa nguwe
Kobubi
Bekumele ndivikelwa nguwe
Bekumele ndisizelwa nguwe
Bekumele ukuba ndincedwa nguwe nje
Bobhuti sihloniphe abomama bethu
Bo tata sikhusele abodade bethu
Bo bhuti hayini sivikele izingane
Sinakekele izithandwa zethu
Sikhalela kini
Bobhuti sihloniphe abomama bethu
Bo tata sikhusele abodade bethu
Bo bhuti hayini sivikele izingane
Sinakekele izithandwa zethu
Sinakekele bo

Ndivele ndibethelwe luvalo
Ndiskendoyika
Ndinalemibuzo kuwe
Uthi mandithini xakunjena
Uthi mandenzeni na
Ziyakuthini isizwe
Zithini izihlobo
Bathini abazali
Ithini inzala yethu
Uyazi andinawo Amandla
Khulisa amakhwenkwe abengamadoda
Ahlonipha abafazi, nabantu bengubo
Angabahlukumezi abanakekele
Nabo ngabantu banamalungelo

Bekumele ndivikel wa nguwe
Bekumele ndithandwa nguwe
Bekumele ndikhusel wa nguwe
Kobubi
Bekumele ndil welwa nguwe
Bekumele ndisizelwa nguwe
Bekumele ukuba ndincedwa nguwe nje
Bobhuti sihloniphe abomama bethu
Bo tata sikhusele abodade bethu
Bo bhuti hayini sivikele izingane
Sinakekele izithandwa zethu
Sikhalela kini
Bobhuti sihloniphe abomama bethu
Bo tata sikhusele abodade bethu
Bo bhuti hayini sivikele izingane
Sinakekele izithandwa zethu
Sinakekele bo

Bobhuti
Bo tata
Bobhuti  hayini
Bobhuti
Bo tata
Bobhuti  kwanele bo, kwanele bo

Written by; Berita
Released date; 25 November, 2020

Ungandibulali Lyrics Berita